Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Rakennuskustannusindeksi 2005=100, helmikuu 2006

Rakennuskustannukset kohosivat vuoden 2005 helmikuusta vuoden 2006 helmikuuhun 3,1 prosenttia. Rakentamisen työkustannukset nousivat vuodessa 3,1 prosenttia, rakennustarvikkeiden hinnat 2,9 prosenttia ja muiden kustannusten hinnat 3,4 prosenttia.

Vuosimuutosta tarkasteltaessa eniten kallistuivat sähköjohdot (26 %), vesiputket (19 %), väliseinärangat (12 %) sekä rahoitus (8 %).

Eniten vuositasolla on laskenut lattiatasoitteiden hinnat (14 %).

Vuodessa tapahtuneet suurimmat muutokset, %, helmikuu 2006

Rakennuskustannusindeksi 2000=100

 

Tammikuusta helmikuuhun rakennuskustannukset nousivat 0,2 prosenttia. Työkustannukset pysyivät helmikuussa ennallaan, sen sijaan tarvikepanosten hinnat nousivat 0,2 prosenttia ja muiden panosten hinnat 0,8 prosenttia. Helmikuussa tarvikepanosten osalta nousua oli väliseinärankojen, kyllästetyn puutavaran, puuikkunoiden ja viemäriputkien hinnoissa. Muiden panosten osalta nousua oli muottikalustojen, rahoituksen sekä työmaatilojen ja telineiden hinnoissa. Helmikuussa laskivat muun muassa paneelien ja ilmastointikanavien hinnat.

Rakennuskustannusindeksin tarvikeryhmittäisistä osa-indekseistä vuoden aikana ovat eniten nousseet sähkötarvikkeiden (ilman talouskojeita) hinnat 4,5 prosenttia. LVI-tarvikkeiden hinnat nousivat 3,6 prosenttia, rakennusteknisten töiden tarvikkeiden hinnat 2,9 prosenttia ja maalaustarvikkeiden hinnat 2,4 prosenttia. Tammikuusta helmikuuhun nousivat rakennusteknisten töiden tarvikkeiden hinnat 0,4 prosenttia, sähkötarvikkeiden (ilman talouskojeita) hinnat 0,1 prosenttia ja maalaustarvikkeiden hinnat 0,3 prosenttia. Sen sijaan LVI-tarvikkeiden hinnat laskivat 0,3 prosenttia,

Indeksiehto-osaindeksit 2000=100

Rakennuskustannusindeksi on uudistettu

Tilastokeskus on uudistanut rakennuskustannusindeksin vastaamaan mahdollisimman hyvin nykyistä rakentamista. Tässä yhteydessä indeksivalikoimaa, indeksin painorakennetta sekä hintatietojen keruuta on tarkistettu. Uuden rakennuskustannusindeksin perusvuosi on 2005. Suurta osaa aiemmin julkaistuista indekseistä jatketaan ketjuttamalla niitä uusimman indeksin muutoksella. Talotyyppi-indeksit on ryhmitelty uudelleen asuinrakentamisen indekseihin ja muun rakentamisen indekseihin. Nämä ryhmät on jaettu edelleen uudisrakentamisen ja korjausrakentamisen indekseihin. Aiemmin mukana olleista ammattimaisen rakentamisen rivitalon indeksistä ja omatoimisen rakentamisen omakotitalon indeksistä on luovuttu. Niiden tilalla lasketaan uutta ammattimaisen rakentamisen asuinpientalon indeksiä. Lisäksi korjausrakentamisen indeksejä on uudistettu ja lisätty.


Päivitetty 10.3.2006

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennuskustannusindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-4282. helmikuu 2006, Rakennuskustannusindeksi 2005=100, helmikuu 2006 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/rki/2006/02/rki_2006_02_2006-03-10_kat_001.html