Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 23.1.2020

Vastavalmistuneiden työllisyys parani edelleen

Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vastavalmistuneiden työllisyys parani edelleen. Parhaiten työllistyivät korkeakoulututkinnon suorittaneet, joista lähemmäs 90 prosenttia oli töissä vuoden 2018 lopussa. Ammatillisen peruskoulutuksen suorittaneista töissä oli 69 prosenttia, ammattitutkinnon suorittaneista 84 prosenttia ja erikoisammattitutkinnon suorittaneista 95 prosenttia.

Tutkinnon suorittaneiden työllisyys vuoden kuluttua valmistumisesta 2007–2018, %

Tutkinnon suorittaneiden työllisyys vuoden kuluttua valmistumisesta 2007–2018, %

Vastavalmistuneiden työllistymistä mitataan vuosi valmistumisen jälkeen. Valmistuneista oli vuoden kuluttua töissä 72 prosenttia, päätoimisesti työskenteli 57 prosenttia ja opiskelujen ohella oli töissä 14 prosenttia. Päätoimisesti työskentelevien osuus oli kasvanut edellisvuodesta 2 prosenttiyksikköä. Työttömien osuus oli 8 prosenttia.

Vastavalmistuneista ammatillisen perustutkinnon suorittaneista naisista työttömänä oli 10 prosenttia ja miehistä 17 prosenttia

Sekä vastavalmistuneiden naisten että miesten työllistyminen parani 2 prosenttiyksikköä edelliseen vuoteen nähden. Kaikista vastavalmistuneista naisista työssä oli 76 prosenttia ja miehistä 67 prosenttia.

Ammatillisen perustutkinnon suorittaneista työssä oli 69 prosenttia, naisista 75 prosenttia ja miehistä 62 prosenttia. Työttömänä oli 14 prosenttia, naisista 10 prosenttia ja miehistä 17 prosenttia. Perustutkinnon jälkeen opiskelua jatkoi 16 prosenttia, joista hieman yli puolet työn ohella. Miehistä 13 prosenttia oli ryhmässä muut, johon sisältyy mm. siviili- ja varusmiespalvelus. Ammattitutkinnon suorittaneista työllistyi 84 prosenttia ja erikoisammattitutkinnon suorittaneista 95 prosenttia.

Myös korkeakoulututkinnon suorittaneiden työllisyys oli parantunut. Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista oli työllistynyt vuoden päästä 89 prosenttia ja ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista 88 prosenttia. Korkeakoulututkinnon suorittaneista sekä naiset että miehet työllistyivät yhtä hyvin. Työttömänä sekä ammattikorkeakoulututkinnon että ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneista oli 5 prosenttia. Ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneista töissä vuoden kuluttua valmistumisesta oli 95 prosenttia, naisista ja miehistä yhtä moni, ja työttömänä 3 prosenttia. Vastavalmistuneista tohtoreista oli töissä 86 prosenttia, naisista 88 prosenttia ja miehistä 84 prosenttia. Työttömänä heistä oli 4 prosenttia.

Työhön sijoittumisessa oli eroja koulutusaloittain. Työllistyminen parani eniten luonnontieteiden alalla, 3 prosenttiyksikköä. Luonnontieteiden alalta valmistuneista työhön sijoittui 70 prosenttia. Parhaiten sijoittuivat naisvaltaiselta terveys- ja hyvinvointialalta valmistuneet, joista työllisiä oli 88 prosenttia valmistuneista. Kaupan, hallinnon ja oikeustieteiden alalta työllistyi toiseksi parhaiten, 81 prosenttia valmistuneista. Työttömiä oli eniten, 14 prosenttia, tietojenkäsittely ja tietoliikenne (ICT) -alalta valmistuneissa.

Tutkinnon suorittaneiden työllisyys koulutusalan mukaan vuoden kuluttua valmistumisesta 2017–2018, %

Tutkinnon suorittaneiden työllisyys koulutusalan mukaan vuoden kuluttua valmistumisesta 2017–2018, %

Ylioppilastutkinnon suorittaneista suurin osa oli vuoden päästä jatkamassa opintojaan, vaikka välittömästi ylioppilaskirjoitusten jälkeen opiskelua jatkoi vain 30 prosenttia ks. Koulutukseen hakeutuminen . Vuoden päästä tutkinnon suorittamisen jälkeen ylioppilaista 54 prosenttia jatkoi tutkintotavoitteista opiskelua, naisista 58 prosenttia ja miehistä 49 prosenttia. Jatko-opintojen ohella työskenteli 19 prosenttia. Edellisen vuoden ylioppilaista 29 prosenttia työskenteli päätoimisesti, naisista 32 prosenttia ja miehistä 23 prosenttia. Kymmenen vuotta aiemmin opiskelua jatkaneiden ylioppilaiden osuus vuoden kuluttua valmistumisesta oli 11 prosenttiyksikköä enemmän, 65 prosenttia.

Suurimmassa osassa yliopistokoulutuksia opinto-oikeus on ylempään korkeakoulututkintoon. Siksi suurin osa vastavalmistuneista alemman korkeakoulututkinnon suorittaneista jatkoi opintojaan (88 prosenttia), naisista ja miehistä yhtä moni. Yli puolet teki myös opintojen ohella töitä (55 prosenttia).

Tarkempaa tietoa vastavalmistuneiden työllisyydestä asuinmaakunnan, iän, koulutusasteen ja -alan mukaan löytyy tietokantataulukoista .


Lähde: Koulutustilastot 2020. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna Loukkola 029 551 3678, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (232,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 23.1.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Sijoittuminen koulutuksen jälkeen [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-9442. 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 24.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/sijk/2018/sijk_2018_2020-01-23_tie_001_fi.html