Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 20.4.2017

Solmittujen avioliittojen määrä väheni hieman

Tilastokeskuksen väestönmuutostietojen mukaan vuonna 2016 solmittujen avioliittojen määrä väheni hieman edellisestä vuodesta. Avioliittoja solmittiin 24 464, mikä oli 244 vähemmän kuin edellisenä vuonna. Avioituvuus, eli avioliiton solmineet suhteessa niihin, jotka voisivat mennä naimisiin, on alentunut lähes yhtäjaksoisesti vuodesta 2008 lähtien. Vuonna 2016 avioituvuus aleni alle 40-vuotiailla edelliseen vuoteen verrattuna, kun sitä vanhemmilla se oli vähän vilkkaampaa.

Avioliitot ja avioerot 1965–2016

Avioliitot ja avioerot 1965–2016

Naimisiin menevät yhä vanhempia

Vuonna 2016 ensimmäisen kerran avioituneiden naisten ja miesten keski-iän nousu jatkui. Naisten keski-ikä nousi 0,2 vuotta ja miesten 0,3 vuotta edellisestä vuodesta. Ensimmäisen kerran avioliiton solmineiden naisten keski-ikä oli 31,4 ja miesten 33,7 vuotta. Toisen kerran avioituneiden naisten keski-ikä oli 44,8 ja vastaava miesten keski-ikä 47,6 vuotta.

Ensimmäisten avioliittojen määrä ja suhteellinen osuus vähenivät edellisvuodesta, kun taas uudelleen naimisiin menneitä oli viime vuotta enemmän. Vuosimuutokset olivat kuitenkin niin pieniä, että ensimmäisten avioliittojen osuus kaikista solmituista avioliitoista on edelleenkin kolme neljäsosaa. Suhteellinen osuus on pysynyt samalla tasolla koko 2000-luvun alun. Toisia avioliittoja oli 21 prosenttia kaikista solmituista avioliitoista, kolmansia vajaat neljä prosenttia.

Avioerojen määrä väheni

Vuonna 2016 avioeroon päättyi 13 541 avioliittoa, mikä oli 398 vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vuodesta 2012 lähtien avioerojen määrä on vuorovuosina lisääntynyt ja vähentynyt. Avioeronneisuus, eli avioeronneiden määrä suhteessa naimisissa oleviin, on pysynyt samalla tasolla jo yli 20 vuotta. Iän mukaiset muutokset avioeronneisuudessa olivat vähäisiä edelliseen vuoteen verrattuna.

Ensimmäisessä avioliitossa olevat naiset olivat keski-iältään 40,5 vuoden ikäisiä, kun avioliitto päättyi eroon. Vastaava miesten keski-ikä oli 42,8 vuotta vuonna 2016. Naisten keski-ikä eronhetkellä nousi edellisestä vuodesta kymmenyksen, miesten pysyi ennallaan. Kummankaan sukupuolen keski-iällä ei ole ollut selvää nousevaa tai alenevaa suuntaa viime vuosina.

Edelleen selvästi alle puolet ensimmäisistä avioliitoista päättyy avioeroon

Vuoden 2016 avioeronneisuuden mukaan ensimmäinen avioliitto päättyy eroon 39 prosentin todennäköisyydellä. Eronneisuuden aleneminen edellisvuodesta on niin vähäinen, että ensimmäisten avioliittojen todennäköisyys päättyä eroon pysyy edelleen viime vuosien tasolla. Eroon päättyneiden ensimmäisten avioliittojen keston mediaani oli 10 vuotta kuten edellisenäkin vuonna.

Vuonna 2016 avioeroon päättyneitä avioliittoja, joissa kumpikin puolisoista oli ensimmäisessä avioliitossaan, oli 69 prosenttia kaikista avioeroista. Osuus suureni prosenttiyksikön edellisestä vuodesta. Vuonna 1990 vastaava prosenttiosuus oli vielä 80. Eroon päättyneitä avioliittoja, joissa liitto oli vähintään kummankin toinen, oli 9 prosenttia vuonna 2016, edellisenä vuonna 11 prosenttia.

Parien rekisteröinnit vähenivät huomattavasti, erojen määrä lähes ennallaan

Vuonna 2016 rekisteröityjen parisuhteiden määrä väheni 21 prosenttia edellisestä vuodesta. Todennäköinen syy rekisteröintien vähenemiseen lienee kuluvan vuoden maaliskuun alussa voimaan tullut avioliittolain muutos, jonka mukaan myös samaa sukupuolta olevat parit voivat solmia avioliiton. Voikin olla, että osa pareista on päättänyt odottaa tulossa ollutta lain muutosta maaliskuuhun 2017. Tästä saadaan lisätietoa väestönmuutosten ennakkotilaston kuukausittain julkaistavista tiedoista.

Vuonna 2016 parisuhteiden rekisteröintejä oli 251. Niistä 97 oli mies- ja 157 naisparia. Miesparien rekisteröintien määrä väheni vain kolmella edellisvuodesta. Sen sijaan naisparien rekisteröintien määrä väheni 64:llä, mikä vastaa 29 prosenttia. Parisuhteiden rekisteröintien määrän väheneminen johtuukin lähes täysin naisparien rekisteröintien vähenemisestä.

Rekisteröityjen parien eroja on ollut neljänä edellisenä vuotena vuosittain vähän yli 100. Vuonna 2016 eroja oli 127, viisi vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Siviilisäädyn muutokset, avioliiton solmineiden ja avioeronneiden keski-ikä 2007–2016

  Vuosi
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Solmitut avioliitot    29 497    31 014    29 836 29 952 28 408 28 878 25 119 24 462 24 708 24 464
Avioerot 13 224 13 471 13 527 13 619 13 469 13 040 13 766 13 682 13 939 13 541
1. avioliiton solmineiden naisten keski-ikä 29,9 30,2 30,2 30,3 30,6 30,8 30,6 30,7 31,2 31,4
1. avioliiton solmineiden miesten keski-ikä 32,3 32,5 32,5 32,6 32,9 33,1 32,8 32,9 33,4 33,7
1. avioliitosta eronneiden naisten keski-ikä 40,5 40,3 40,0 39,9 40,4 40,0 40,0 39,9 40,4 40,5
1. avioliitosta eronneiden miesten keski-ikä 42,8 42,5 42,2 42,3 42,7 42,3 42,3 42,3 42,8 42,8
Rekisteröidyt parisuhteet      213 249 246 322 333 329 373 333 318 251
Erot rekisteröidystä parisuhteesta 67 45 53 64 85 103 101 109 133 127

Lähde: Siviilisäädyn muutokset 2016. Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Nikander 029 551 3250, info@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (278,7 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 20.4.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Siviilisäädyn muutokset [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-6413. 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ssaaty/2016/ssaaty_2016_2017-04-20_tie_001_fi.html