Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 17.4.2014

Suomalaiset yritykset ulkomailla: lähes 4900 tytäryhtiötä 119 maassa vuonna 2012

Tilastokeskuksen tietojen mukaan suomalaiset yritykset harjoittivat liiketoimintaa 4883 tytäryhtiöissä 119 maassa vuonna 2012. Henkilöstön määrällä mitattuna tytäryhtiötoiminta ulkomailla keskittyi Eurooppaan ja Aasiaan. Henkilöstöä oli ulkomailla yhteensä runsaat 570 000 henkilöä, joista vajaa kolmannes työskenteli EU 15 -maissa, vajaa neljännes Aasiassa ja Oseaniassa ja vajaa kuudennes EU 27 -maissa. Yksittäisistä maista eniten henkilöstöä oli Kiinassa, Ruotsissa, Venäjällä ja Intiassa. Tiedot perustuvat yrityksiltä kerättyihin tietoihin.

Henkilöstö tytäryhtiöissä ulkomailla maaryhmittäin vuonna 2012

Henkilöstö tytäryhtiöissä ulkomailla maaryhmittäin vuonna 2012

Suomalaiset tytäryhtiöt työllistivät eniten henkilöstöä EU 15 -maissa, yhteensä vajaat 176 000 henkilöä. Henkilöstön lukumäärän mukaan suurimmat toimialat EU 15 -maissa olivat kone- ja metallituoteteollisuus, 36 470 henkilöä, ja paperiteollisuus, 25 100 henkilöä. Toiseksi eniten henkilöstömäärällä mitattuna suomalaisia tytäryhtiöitä oli Aasiassa ja Oseaniassa, yhteensä runsaat 138 200 henkilöä. Aasiassa ja Oseaniassa eniten henkilöstöä työllistivät elektroniikka- ja sähköteollisuus, 70 710 henkilöä, sekä kone- ja metallituoteteollisuus, 35 210 henkilöä. EU 27 -maissa henkilöstön lukumäärä oli vajaat 93 200 henkilöä ja suurimmat toimialat elektroniikka ja -sähköteollisuus, 13 870 henkilöä, ja tukku- ja vähittäiskauppa, 13 090 henkilöä. Yksittäisistä maista henkilöstöä oli eniten Kiinassa (68 980 henkilöä), Ruotsissa (67 700 henkilöä), Venäjällä (48 310 henkilöä) ja Intiassa (40 930 henkilöä). Teollisuuden toimiala oli merkittävin työllistäjä suomalaisissa yrityksissä ulkomailla. Eniten henkilöstöä oli elektroniikka- ja sähköteollisuuden toimialojen tytäryhtiöissä, 144 970 henkilöä, sekä kone- ja metalliteollisuuden toimialojen tytäryhtiöissä, 112 600 henkilöä.

Tytäryhtiöt ulkomailla investoivat aineelliseen pääomaansa bruttomääräisesti yhteensä runsaat 4,0 miljardia euroa. Investoinneista 69 prosenttia tehtiin Euroopassa ja 20 prosenttia Aasiassa ja Oseaniassa. Euroopassa investoinnit keskittyivät teollisuuden toimialoille, yhteensä vajaat 1,5 miljardia euroa. EU-maissa eniten investoi paperiteollisuus, 560 miljoonaa euroa, ja EU:n ulkopuolisissa Euroopan maissa kemianteollisuus, 190 miljoonaa euroa. Aasiassa ja Oseaniassa investoinnit keskittyivät informaatio- ja viestintätoimialalle, 281 miljoonaa euroa, ja elektroniikka- ja sähköteollisuuteen, 196 miljoonaa euroa. Yksittäisistä maista investointeja tehtiin eniten Ruotsissa, yhteensä 549,3 miljoonalla eurolla. Maailmanlaajuisesti paperiteollisuuden tytäryhtiöt investoivat eniten, yhteensä 671,4 miljoonalla eurolla.

Ulkomailla sijaitsevien tytäryhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli vajaat 158,6 miljardia euroa. Liikevaihto on konsolidoimaton eli luku sisältää mm. konserniyhtiöiden välisen konsernin sisäisen kaupan. Liikevaihdosta 44 prosenttia syntyi EU 15-maissa ja 16 prosenttia Aasiassa ja Oseaniassa. EU 15 -maissa eniten liikevaihtoa syntyi tukku- ja vähittäiskaupassa, 15,4 miljardia euroa, ja paperiteollisuudessa, 14,2 miljardia euroa. Aasiassa ja Oseaniassa liikevaihdoltaan merkittävin toimiala oli elektroniikka- ja sähköteollisuus, 8,3 miljardia euroa. Toimialoista tukku- ja vähittäiskaupan liikevaihto, 35,6 miljardia euroa, sekä kone- ja metalliteollisuuden liikevaihto, 27,5 miljardia euroa, olivat maailmanlaajuisesti suurimmat.


Lähde: Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna-Maija Paakki 09 1734 3640, tytaryhtiot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (314,1 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 17.4.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4866. 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 6.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/stu/2012/stu_2012_2014-04-17_tie_001_fi.html