Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 29.5.2019

Suomalaisyritysten liikevaihto keskittyi EU-maihin vuonna 2017

Suomalaiset yritykset harjoittivat liiketoimintaa 5 070 tytäryhtiössä 142 maassa vuonna 2017. Henkilöstön lukumäärä laski hieman edellisvuoteen verrattuna ollen runsaat 534 000 keskittyen Eurooppaan ja Aasiaan. Liikevaihto kasvoi kuusi prosenttia edellisvuoteen verrattuna ollen 166,3 miljardia euroa. Eniten liikevaihtoa tuotettiin Ruotsissa sijaitsevissa tytäryhtiöissä. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen julkaisemasta Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2017 -tilastosta ja perustuvat yrityksiltä kerättyihin tietoihin.

Suomalaisyritysten liikevaihto ulkomailla vuonna 2017

Suomalaisyritysten liikevaihto ulkomailla vuonna 2017

Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla työllistivät eniten henkilöstöä EU-maissa, yhteensä 259 890 henkilöä. EU-maissa merkittävimmät toimialat henkilöstön lukumäärällä mitattuna olivat kone- ja metallituoteteollisuus 53100 henkilöllä sekä elektroniikka- ja sähköteollisuus reilulla 37 990 henkilöllä. Aasian ja Oseanian tytäryhtiöt olivat toiseksi merkittävin henkilöstön työllistäjä 137 220 henkilöllä. Aasissa ja Oseaniassa teollisuuden toimialat elektroniikka- ja sähköteollisuus vajaalla 57 790 henkilöllä sekä kone- ja metallituoteteollisuus liki 45 230 henkilöllä työllistivät eniten. Ruotsi oli merkittävin suomalaisten tytäryhtiöiden ulkomailla työllistävä maa 66 350 henkilöllä.

Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla investoivat aineelliseen pääomaansa lähes 4,2 miljardia euroa. Investoinneista peräti 71 prosenttia tehtiin Euroopassa ja 16 prosenttia Aasiassa ja Oseaniassa. Teollisuuden toimiala oli globaalisti merkittävin investointikohde suomalaisille yrityksille ulkomailla vajaalla 2,4 miljardilla eurolla. EU-maissa investoitiin eniten teollisuuden toimialan tytäryhtiöihin runsaalla 1,3 miljardilla eurolla ja kiinteistö-, vuokraus- ja tutkimuspalveluiden sekä liike-elämän palveluiden toimialojen yhtiöihin runsaalla 416 miljoonalla eurolla. Elektroniikka- ja sähköteollisuuden tytäryhtiöt investoivat eniten Aasiassa ja Oseaniassa runsaalla 176 miljoonalla eurolla sekä Pohjois-Amerikassa runsaalla 121 miljoonalla eurolla. Yksittäistä maista eniten investoitiin Ruotsiin yli 827 miljoonalla eurolla.

Ulkomailla sijaitsevien tytäryhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto oli 166,3 miljardia euroa. Liikevaihto on konsolidoimaton eli luku sisältää mm. konserniyhtiöiden välisen konsernin sisäisen kaupan. Liikevaihdosta yli puolet syntyi EU-maissa ja 16 prosenttia Aasiassa ja Oseaniassa. EU-maissa sijaitsevissa tytäryhtiössä eniten liikevaihtoa syntyi tukku- ja vähittäiskaupassa vajaat 20,4 miljardia euroa ja kone- ja metallituoteteollisuudessa liki 12,9 miljardia euroa. Aasiassa ja Oseaniassa elektroniikka- ja sähköteollisuus runsaalla 9,7 miljardilla eurolla oli merkittävin toimiala liikevaihdolla mitattuna. Globaalisti mitattuna suomalaisyritysten liikevaihtoa tuottivat eniten teollisuuden toimiala runsaalla 100 miljardilla eurolla ja tukku- ja vähittäiskaupan toimiala vajaalla 35 miljardilla eurolla. Yksittäisistä maista eniten liikevaihtoa kumuloitui Ruotsissa noin 35,5 miljardilla eurolla.


Lähde: Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna-Maija Laakko 029 551 3640, tytaryhtiot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Mari Ylä-Jarkko

Julkaisu pdf-muodossa (294,9 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 29.5.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-4866. 2017. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/stu/2017/stu_2017_2019-05-29_tie_001_fi.html