Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 12.6.2006

Internetin käyttäjäosuus on kasvanut tasaisesti

Noin kolme neljästä eli 73 prosenttia ja yli 2,8 miljoonaa 15-74-vuotiasta käytti internetiä keväällä 2005. Internetin käytöstä kysyttiin haastatteluajankohtaa edeltävän kolmen kuukauden aikana. Keväästä 2001 internetin käyttäjäosuus oli kasvanut parikymmentä prosenttiyksikköä. Suhteellisesti eniten osuus on kasvanut yli 60-vuotiaiden joukossa, joiden lähtötaso oli selvästi matalin. Naiset ovat kuroneet miesten etumatkan umpeen internetin käytössä, ja jo 30-49-vuotiaiden ikäryhmässä naisista useampi kuin miehistä käyttää internetiä. Eläkeikäisistä miehet ovat useammin internetin ääressä kuin naiset.

Internetin käyttäjät, kevät 2001 - kevät 2005, prosenttia 15-74 -vuotiaista ikäryhmittäin

Säännölliseksi internetin käytöksi on määritelty kansainvälisen suosituksen mukaisesti viikottainen käyttö. Internetin käytöstä on tullut viime vuosien aikana säännöllisempää, mihin on yhtenä syynä vaikuttanut internetyhteyksien nopeutuminen. Internetin päivittäisessä käytössä ei ole eri ikäisten kesken huomattavia eroja muuten kuin yli 65-vuotiaiden joukossa, jotka käyttävät internetiä usein vain harvakseltaan. Keväällä 2005 noin kaksi kolmesta koti-internetyhteyden käyttäjästä käytti yhteyttään päivittäin tai lähes päivittäin.

Internetin käyttö arkisten asioiden hoitoon on monipuolistunut. Suomalainen erityispiirre internetin käytössä on verkkopankissa asiointi, joka ei ole muualla yhtä laajassa käytössä. Useampi kuin kolme neljästä internetin käyttäjästä oli hoitanut pankkiasioitaan verkon kautta. Ostoksia verkkokaupasta oli tehnyt noin joka kolmas. Matka- ja majoituspalveluja oli selaillut kaksi kolmesta ja verkkolehtiä lukenut useampi kuin joka toinen internetin käyttäjä.

Lähde: Suomalaiset tieto- ja viestintätekniikan käyttäjinä -tutkimukset. Tilastokeskus

Lisätietoja: Timo Sirkiä (09) 1734 2622

Vastaava tilastojohtaja: Jussi Simpura

Taulukot

Liitetaulukot

Kuviot

Päivitetty 12.6.2006

Viittausohje:

Tilasto: Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=2341-8699. 2005. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/sutivi/2005/sutivi_2005_2006-06-12_tie_001.html