Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Taulukko 1. Teollisuuden energiankäyttö energialähteittäin vuonna 2008

Energialähde TJ GWh Luottamusväli, ± %
Jalostamokaasu 25 679,9 7 133,3 0,0
Nestekaasu 10 829,9 3 008,3 6,5
Muut öljytuotteet 1 173,5 326,0 0,0
Kevyt polttoöljy ja moottoripolttoöljy 7 005,0 1 945,8 23,6
Raskaat polttoöljyt 29 451,4 8 181,0 7,3
Öljykoksi 6 028,0 1 674,4 0,0
Kierrätys- ja jäteöljyt 475,5 132,1 0,0
Kivihiili, bituminen 5 424,5 1 506,8 0,0
Muu hiili 120,0 33,3 0,0
Koksi 1) 22 798,3 6 332,9 0,0
Masuuni- ja koksikaasu 24 055,8 6 682,2 0,0
Maakaasu 60 770,7 16 880,7 1,6
Jyrsinturve 14 614,5 4 059,6 0,3
Palaturve ja turvepelletit ja -briketit 174,3 48,4 0,0
Metsähake ja muu polttopuu 4 686,7 1 301,8 0,3
Kuori 25 507,5 7 085,4 6,0
Sahanpurut, kutterilastut ym. purut 2 343,9 651,1 18,2
Muut teollisuuden puutähteet 3 247,9 902,2 17,3
Puunjalostusteollisuuden jäteliemet 129 970,2 36 102,8 0,0
Muut puunjalostusteollisuuden sivu- ja jätetu 3 264,3 906,8 0,0
Kierrätyspuu 12,4 3,4 0,0
Puupelletit ja -briketit 106,3 29,5 0,0
Muut biopolttoaineet 315,0 87,5 0,0
Biokaasu 113,9 31,6 0,0
Kierrätyspolttoaineet 1 349,1 374,7 0,0
Jätteet sekä muut erittelemättömät energialähteet 601,1 167,0 0,0
Teollisuuden reaktiolämpö 3 720,6 1 033,5 0,0
Vety 1 346,4 374,0 0,0
Sähkö 128 708,6 35 752,4 1,5
Kaukolämpö 9 093,2 2 525,9 12,4
Teollisuusprosesseissa käytetty lämpö/höyry 50 653,1 14 070,3 6,2
Yhteensä 573 641,3 159 344,8 0,8
Sisältää toimialat (TOL 2008) B Kaivostoiminta ja louhinta sekä C teollisuus (ml. teollisuuden omat voimalaitokset).Ei sisällä toimialan D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto energiankäyttöä.Sisältää teollisuustoimipaikkojen (ml. teollisuuden omat voimalaitokset) polttoaineiden kulutukset sekä sähkön ja lämmön ulkopuolisen nettohankinnan. Näistä yhteenlaskettuna saadaan toimialan energian kokonaiskulutus.
1) Sisältää masuunikoksin sekä muun koksin käytön teollisuudessa siten, että masuunikoksin energiasisällöstä on vähennetty masuunikaasun energiasisältö.

Lähde: Teollisuuden energiankäyttö, Tilastokeskus

Lisätietoja: Bate Ismail (09) 1734 3228, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 26.01.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden energiankäyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-775X. 2008, Taulukko 1. Teollisuuden energiankäyttö energialähteittäin vuonna 2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tene/2008/tene_2008_2010-01-26_tau_001_fi.html