Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Taulukko 4. Sähkön kokonaiskäyttö teollisuudessa vuonna 2008

Toimiala GWh Luottamusväli, ± %
05 Kivihiilen ja ruskohiilen kaivu . .
06 Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto . .
07 Metallimalmien louhinta 293,3 37,1
08 Muu kaivostoiminta ja louhinta 231,2 8,5
09 Kaivostoimintaa palveleva toiminta 0,0* 138,6
10 Elintarvikkeiden valmistus 1 225,4 21,2
11 Juomien valmistus 171,9 21,3
12 Tupakkatuotteiden valmistus . .
13 Tekstiilien valmistus 166,9 35,6
14 Vaatteiden valmistus 33,2 63,9
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 16,5 67,1
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus 1 673,2 9,9
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 23 499,3 0,7
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 239,6 32,0
19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus 1 265,6 0,6
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 4 592,7 3,6
21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus 75,3 13,8
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 713,0 15,2
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 1 039,3 10,1
24 Metallien jalostus 5 433,1 1,7
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 1 044,7 15,6
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 562,5 26,5
27 Sähkölaitteiden valmistus 226,5 24,8
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 850,6 17,0
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 139,3 37,0
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 239,6 12,1
31 Huonekalujen valmistus 258,0 66,4
32 Muu valmistus 41,0* 80,9
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 157,0 65,7
Yhteensä 44 226,0 1,2
* Taulukkosolun tieto on epäluotettava, sillä luvun variaatiokerroin ylittää arvon 40
. Tietoa ei ole (otokseen ei ole valikoitunut yhtään toimipaikkaa)
Sisältää toimialat (TOL 2008) B Kaivostoiminta ja louhinta sekä C teollisuus (ml. teollisuuden omat voimalaitokset).Ei sisällä toimialan D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto energiankäyttöä.Sisältää teollisuustoimipaikkojen (ml. teollisuuden omat voimalaitokset) polttoaineiden kulutukset sekä sähkön ja lämmön ulkopuolisen nettohankinnan. Näistä yhteenlaskettuna saadaan toimialan energian kokonaiskulutus.

Lähde: Teollisuuden energiankäyttö, Tilastokeskus

Lisätietoja: Bate Ismail (09) 1734 3228, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 26.01.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden energiankäyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-775X. 2008, Taulukko 4. Sähkön kokonaiskäyttö teollisuudessa vuonna 2008 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tene/2008/tene_2008_2010-01-26_tau_004_fi.html