Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Teollisuuden energiankäyttö energialähteittäin vuonna 2009

Energialähde TJ GWh Luottamusväli, ± %
Jalostamokaasu 28 587,4 7 940,9 0,0
Nestekaasu 9 607,1 2 668,6 5,9
Muut öljytuotteet 3 605,5 1 001,5 0,0
Kevyt polttoöljy ja moottoripolttoöljy 6 586,6 1 829,6 13,7
Raskaat polttoöljyt 20 555,0 5 709,7 2,0
Öljykoksi 4 759,5 1 322,1 0,0
Kierrätys- ja jäteöljyt 360,6 100,2 0,0
Kivihiili, bituminen 4 099,7 1 138,8 0,0
Muu hiili 268,7 74,6 0,0
Koksi 1) 20 543,4 5 706,5 0,0
Masuuni- ja koksikaasu 17 649,4 4 902,6 0,0
Maakaasu 51 506,9 14 307,5 1,6
Jyrsinturve 11 048,6 3 069,1 0,0
Palaturve ja turvepelletit ja -briketit 199,7 55,5 0,0
Metsähake ja muu polttopuu 5 844,4 1 623,5 2,7
Kuori 24 089,7 6 691,6 8,6
Sahanpurut, kutterilastut ym. purut 2 597,9 721,6 46,7
Muut teollisuuden puutähteet 3 702,7 1 028,5 2,6
Puunjalostusteollisuuden jäteliemet 110 157,3 30 599,3 0,0
Muut puunjalostusteollisuuden sivu- ja jätetu 1 984,4 551,2 0,0
Puupelletit ja -briketit 76,7 21,3 0,0
Muut biopolttoaineet 1 613,7 448,2 0,0
Biokaasu 60,2 16,7 0,0
Kierrätyspolttoaineet 2 760,5 766,8 0,0
Jätteet sekä muut erittelemättömät energialähteet 953,4 264,8 0,0
Teollisuuden reaktiolämpö 3 285,1 912,5 0,0
Vety 1 175,8 326,6 0,0
Sähkö 108 809,5 30 224,9 2,4
Kaukolämpö 12 987,6 3 607,7 14,6
Teollisuusprosesseissa käytetty lämpö/höyry 48 280,4 13 411,2 6,1
Yhteensä 507 759,1 141 044,2 0,9
Sisältää toimialat (TOL 2008) B Kaivostoiminta ja louhinta sekä C teollisuus (ml. teollisuuden omat voimalaitokset).Ei sisällä toimialan D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto energiankäyttöä.Sisältää teollisuustoimipaikkojen (ml. teollisuuden omat voimalaitokset) polttoaineiden kulutukset sekä sähkön ja lämmön ulkopuolisen nettohankinnan. Näistä yhteenlaskettuna saadaan toimialan energian kokonaiskulutus.
1) Sisältää masuunikoksin sekä muun koksin käytön teollisuudessa siten, että masuunikoksin energiasisällöstä on vähennetty masuunikaasun energiasisältö.

Lähde: Teollisuuden energiankäyttö, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi-Marja Aalto (09) 1734 3442, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 27.10.2010

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden energiankäyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-775X. 2009, Liitetaulukko 1. Teollisuuden energiankäyttö energialähteittäin vuonna 2009 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tene/2009/tene_2009_2010-10-27_tau_001_fi.html