Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Teollisuuden energiankäyttö energialähteittäin vuonna 2010

Energialähde TJ GWh Luottamusväli, ± %
Jalostamokaasu 27242,5 7567,4 0,0
Nestekaasu 9982,5 2772,9 3,5
Muut öljytuotteet 4831,4 1342,0 0,0
Kevyt polttoöljy ja moottoripolttoöljy 8236,6 2287,9 19,3
Raskaat polttoöljyt 24825,5 6896,0 2,3
Öljykoksi 4656,9 1293,6 0,0
Kierrätys- ja jäteöljyt 708,9 196,9 0,0
Kivihiili, bituminen 5617,7 1560,5 0,0
Muu hiili . . .
Koksi 1) 24045,7 6679,4 0,0
Masuuni- ja koksikaasu 19246,0 5346,1 0,0
Maakaasu 57502,6 15972,9 2,5
Jyrsinturve 12812,9 3559,1 0,1
Palaturve ja turvepelletit ja -briketit 244,7 68,0 0,0
Metsähake ja muu polttopuu 5605,6 1557,1 2,8
Kuori 20617,7 5727,1 4,3
Sahanpurut, kutterilastut ym. purut 2249,5 624,8 9,7
Muut teollisuuden puutähteet 3304,6 917,9 6,9
Puunjalostusteollisuuden jäteliemet 137144,5 38095,7 0,0
Muut puunjalostusteollisuuden sivu- ja jätetu 2584,9 718,0 0,0
Puupelletit ja -briketit 91,1 25,3 0,0
Muut biopolttoaineet 1354,8 376,3 0,0
Biokaasu 60,5 16,8 0,0
Kierrätyspolttoaineet 2652,3 736,8 0,0
Jätteet sekä muut erittelemättömät energialähteet 563,6 156,6 0,0
Teollisuuden reaktiolämpö 3165,8 879,4 0,0
Vety 1101,3 305,9 0,0
Sähkö 113569,2 31547,0 3,4
Kaukolämpö 17136,8 4760,2 28,6
Teollisuusprosesseissa käytetty lämpö/höyry 62119,5 17255,4 8,6
Yhteensä 573367,3 159268,7 1,4
Sisältää toimialat (TOL 2008) B Kaivostoiminta ja louhinta sekä C teollisuus (ml. teollisuuden omat voimalaitokset).Ei sisällä toimialan D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto energiankäyttöä.Sisältää teollisuustoimipaikkojen (ml. teollisuuden omat voimalaitokset) polttoaineiden kulutukset sekä sähkön ja lämmön ulkopuolisen nettohankinnan. Näistä yhteenlaskettuna saadaan toimialan energian kokonaiskulutus.
1) Sisältää masuunikoksin sekä muun koksin käytön teollisuudessa siten, että masuunikoksin energiasisällöstä on vähennetty masuunikaasun energiasisältö.

Lähde: Teollisuuden energiankäyttö, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi-Marja Aalto (09) 1734 3442, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 13.10.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden energiankäyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-775X. 2010, Liitetaulukko 1. Teollisuuden energiankäyttö energialähteittäin vuonna 2010 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tene/2010/tene_2010_2011-10-13_tau_001_fi.html