Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Sähkön kokonaiskäyttö teollisuudessa vuonna 2011

Toimiala GWh Luottamusväli, ± %
05 Kivihiilen ja ruskohiilen kaivu . .
06 Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto . .
07 Metallimalmien louhinta 645,8 2,8
08–09 Muu kaivostoiminta ja louhinta sekä kaivostoimintaa palveleva toiminta 483,4 8,7
10 Elintarvikkeiden valmistus 1 522,1 9,5
11 Juomien valmistus 259,5 64,9
12 Tupakkatuotteiden valmistus . .
13 Tekstiilien valmistus 112,2 21,7
14 Vaatteiden valmistus 42,3 74,1
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 32,4 63,2
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus 1 704,3 15,9
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 19 528,9 0,5
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 330,4 30,9
19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus 1 271,6 0,1
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 4 758,2 10,9
21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus 93,0 26,1
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 924,3 35,7
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 843,8 19,3
24 Metallien jalostus 5 421,3 1,1
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 1 335,8 25,5
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 349,3 13,2
27 Sähkölaitteiden valmistus 312,7 33,3
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 700,5 15,7
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 128,3 30,9
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 172,1 29,3
31 Huonekalujen valmistus 201,3 45,6
32 Muu valmistus 79,1 51,7
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 135,8 36,5
Yhteensä 41 388,6 2,0
* Taulukkosolun tieto on epäluotettava, sillä luvun variaatiokerroin ylittää arvon 40
. Tietoa ei ole (otokseen ei ole valikoitunut yhtään toimipaikkaa)
Sisältää toimialat (TOL 2008) B Kaivostoiminta ja louhinta sekä C teollisuus (ml. teollisuuden omat voimalaitokset).Ei sisällä toimialan D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto energiankäyttöä.Sisältää teollisuustoimipaikkojen (ml. teollisuuden omat voimalaitokset) polttoaineiden kulutukset sekä sähkön ja lämmön ulkopuolisen nettohankinnan. Näistä yhteenlaskettuna saadaan toimialan energian kokonaiskulutus.

Lähde: Teollisuuden energiankäyttö, Tilastokeskus

Lisätietoja: Bate Ismail 09 1734 2471, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 16.11.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden energiankäyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-775X. 2011, Liitetaulukko 3. Sähkön kokonaiskäyttö teollisuudessa vuonna 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tene/2011/tene_2011_2012-11-16_tau_003_fi.html