Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Sähkön kokonaiskäyttö teollisuudessa vuonna 2012

Toimiala GWh Luottamusväli, ± %
05 Kivihiilen ja ruskohiilen kaivu . .
06 Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto . .
07 Metallimalmien louhinta 927 0,9
08–09 Muu kaivostoiminta ja louhinta sekä kaivostoimintaa palveleva toiminta 450 1,7
10 Elintarvikkeiden valmistus 1 498 6,2
11 Juomien valmistus 181 25,9
12 Tupakkatuotteiden valmistus . .
13 Tekstiilien valmistus 172 27,6
14 Vaatteiden valmistus 60 34,0
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 17 19,6
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus 2 025 1,9
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 18 641 0,1
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 227 15,2
19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus 1 249 0,1
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 4 482 3,4
21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus 88 10,3
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 745 15,2
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 779 5,0
24 Metallien jalostus 5 468 0,4
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 1 089 8,7
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 360 10,1
27 Sähkölaitteiden valmistus 242 16,9
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 634 7,5
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 102 12,7
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 184 16,5
31 Huonekalujen valmistus 145 22,5
32 Muu valmistus 70 29,7
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 208 28,3
Yhteensä 40 044 2,0
* Taulukkosolun tieto on epäluotettava, sillä luvun variaatiokerroin ylittää arvon 40
. Tietoa ei ole (otokseen ei ole valikoitunut yhtään toimipaikkaa)
Sisältää toimialat (TOL 2008) B Kaivostoiminta ja louhinta sekä C teollisuus (ml. teollisuuden omat voimalaitokset).Ei sisällä toimialan D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto energiankäyttöä.Sisältää teollisuustoimipaikkojen (ml. teollisuuden omat voimalaitokset) polttoaineiden kulutukset sekä sähkön ja lämmön ulkopuolisen nettohankinnan. Näistä yhteenlaskettuna saadaan toimialan energian kokonaiskulutus.

Lähde: Teollisuuden energiankäyttö, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kirsi-Marja Aalto 09 1734 3442, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 31.10.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden energiankäyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-775X. 2012, Liitetaulukko 3. Sähkön kokonaiskäyttö teollisuudessa vuonna 2012 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tene/2012/tene_2012_2013-10-31_tau_003_fi.html