Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Teollisuuden energiankäyttö energialähteittäin vuonna 2013

Energialähde TJ GWh
Jalostamokaasu 31 555 8 765
Nestekaasu 9 091 2 525
Muut öljytuotteet 846 235
Kevyt polttoöljy ja moottoripolttoöljy 6 357 1 766
Raskaat polttoöljyt 12 863 3 573
Öljykoksi 6 445 1 790
Kierrätys- ja jäteöljyt 448 124
Kivihiili, bituminen 3 414 948
Muu hiili 1 158 322
Koksi 1) 22 517 6 255
Masuuni-, koksi- ja CO-kaasu 17 368 4 824
Maakaasu 47 306 13 141
Jyrsinturve 9 317 2 588
Palaturve ja turvepelletit ja -briketit 134 37
Metsähake ja muu polttopuu 6 846 1 902
Kuori 23 188 6 441
Sahanpurut, kutterilastut ym. purut 2 879 800
Muut teollisuuden puutähteet 3 190 886
Puunjalostusteollisuuden jäteliemet 140 701 39 083
Puupelletit ja -briketit 265 74
Muut biopolttoaineet 1 640 456
Biokaasu 181 50
Kierrätyspolttoaineet 3 218 894
Jätteet sekä muut erittelemättömät energialähteet 1 186 330
Teollisuuden reaktiolämpö 2 554 710
Vety 305 85
Sähkö 114 378 31 772
Kaukolämpö 11 581 3 217
Teollisuusprosesseissa käytetty lämpö/höyry 47 963 13 323
Yhteensä 535 112 148 642
Sisältää toimialat (TOL 2008) B Kaivostoiminta ja louhinta sekä C teollisuus (ml. teollisuuden omat voimalaitokset).Ei sisällä toimialan D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto energiankäyttöä.Sisältää teollisuustoimipaikkojen (ml. teollisuuden omat voimalaitokset) polttoaineiden kulutukset sekä sähkön ja lämmön ulkopuolisen nettohankinnan. Näistä yhteenlaskettuna saadaan toimialan energian kokonaiskulutus.
1) Sisältää masuunikoksin sekä muun koksin käytön teollisuudessa siten, että masuunikoksin energiasisällöstä on vähennetty masuunikaasun energiasisältö.

Lähde: Teollisuuden energiankäyttö, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anssi Vuorio 029 551 3668, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds


Päivitetty 31.10.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden energiankäyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-775X. 2013, Liitetaulukko 1. Teollisuuden energiankäyttö energialähteittäin vuonna 2013 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tene/2013/tene_2013_2014-10-31_tau_001_fi.html