Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Teollisuuden energiankäyttö toimialoittain vuonna 2014

Toimiala Polttoaineet TJ Sähkö (netto) TJ 1) Lämpö (netto) TJ 1) Yhteensä TJ
05 Kivihiilen ja ruskohiilen kaivu . . . .
06 Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto . . . .
07 Metallimalmien louhinta 387 4 008 90 4 485
08–09 Muu kaivostoiminta ja louhinta sekä kaivostoimintaa palveleva toiminta 1 966 1 010 24 3 000
10 Elintarvikkeiden valmistus 4 569 6 110 5 525 16 203
11 Juomien valmistus 694 556 819 2 069
12 Tupakkatuotteiden valmistus . . . .
13 Tekstiilien valmistus 359 376 196 931
14 Vaatteiden valmistus 141 166 67 374
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 27 40 25 92
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus 10 468 4 514 7 501 22 483
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 216 644 41 428 12 488 270 560
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 378 1 139 629 2 146
19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus 44 184 2 912 417 47 512
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 16 917 15 566 9 971 42 453
21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus 64 295 328 687
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 1 086 3 306 1 266 5 658
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 8 416 2 414 434 11 264
24 Metallien jalostus 45 968 19 756 5 694 71 418
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 1 467 3 429 978 5 873
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 29 775 344 1 147
27 Sähkölaitteiden valmistus 114 1 450 570 2 135
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 840 2 760 1 825 5 424
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 197 440 381 1 017
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 95 594 572 1 262
31 Huonekalujen valmistus 455 493 231 1 179
32 Muu valmistus 87 164 82 333
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 98 538 446 1 082
Yhteensä 355 649 114 448 50 977 521 075
. Tietoa ei ole (otokseen ei ole valikoitunut yhtään toimipaikkaa)
Sisältää toimialat (TOL 2008) B Kaivostoiminta ja louhinta sekä C teollisuus (ml. teollisuuden omat voimalaitokset).Ei sisällä toimialan D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto energiankäyttöä.Sisältää teollisuustoimipaikkojen (ml. teollisuuden omat voimalaitokset) polttoaineiden kulutukset sekä sähkön ja lämmön ulkopuolisen nettohankinnan. Näistä yhteenlaskettuna saadaan toimialan energian kokonaiskulutus.
1) Nettohankinta

Lähde: Teollisuuden energiankäyttö, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anssi Vuorio 029 551 3668, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 5.11.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden energiankäyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-775X. 2014, Liitetaulukko 2. Teollisuuden energiankäyttö toimialoittain vuonna 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tene/2014/tene_2014_2015-11-05_tau_002_fi.html