Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Sähkön kokonaiskäyttö teollisuudessa vuonna 2014

Toimiala GWh
07 Metallimalmien louhinta 1 113
08–09 Muu kaivostoiminta ja louhinta sekä kaivostoimintaa palveleva toiminta 283
10 Elintarvikkeiden valmistus 1 729
11 Juomien valmistus 155
12 Tupakkatuotteiden valmistus .
13 Tekstiilien valmistus 113
14 Vaatteiden valmistus 46
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 11
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus 1 325
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 18 021
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 316
19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus 1 284
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 4 551
21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus 92
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 918
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 674
24 Metallien jalostus 5 953
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 953
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 215
27 Sähkölaitteiden valmistus 403
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 795
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 122
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 165
31 Huonekalujen valmistus 137
32 Muu valmistus 46
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 151
Yhteensä 39 631
. Tietoa ei ole (otokseen ei ole valikoitunut yhtään toimipaikkaa)
Sisältää toimialat (TOL 2008) B Kaivostoiminta ja louhinta sekä C teollisuus (ml. teollisuuden omat voimalaitokset).Ei sisällä toimialan D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto energiankäyttöä.Sisältää teollisuustoimipaikkojen (ml. teollisuuden omat voimalaitokset) sähkön kokonaiskäytön. Näistä yhteenlaskettuna saadaan toimialan energian kokonaiskulutus.

Lähde: Teollisuuden energiankäyttö, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anssi Vuorio 029 551 3668, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 5.11.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden energiankäyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-775X. 2014, Liitetaulukko 3. Sähkön kokonaiskäyttö teollisuudessa vuonna 2014 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tene/2014/tene_2014_2015-11-05_tau_003_fi.html