Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Teollisuuden energiankäyttö toimialoittain vuonna 2015

Toimiala Polttoaineet, TJ Sähkö (netto), TJ 1) Lämpö (netto) TJ 1) Yhteensä, TJ
05 Kivihiilen ja ruskohiilen kaivu . . . .
06 Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto . . . .
07 Metallimalmien louhinta 411 4 243 76 4 730
08–09 Muu kaivostoiminta ja louhinta sekä kaivostoimintaa palveleva toiminta 1 853 942 20 2 814
10 Elintarvikkeiden valmistus 3 464 5 859 5 098 14 421
11 Juomien valmistus 171 487 696 1 354
12 Tupakkatuotteiden valmistus . . . .
13 Tekstiilien valmistus 293 389 155 838
14 Vaatteiden valmistus 126 147 49 321
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 46 48 42 136
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus 9 574 4 552 5 911 20 037
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 214 499 40 319 12 675 267 493
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 119 765 256 1 140
19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus 40 646 2 243 445 43 335
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 17 137 15 725 9 277 42 138
21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus 22 281 310 613
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 928 2 931 785 4 644
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 8 090 2 354 451 10 894
24 Metallien jalostus 45 284 20 302 5 752 71 337
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 1 253 4 288 1 197 6 738
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 26 1 054 423 1 504
27 Sähkölaitteiden valmistus 70 939 455 1 464
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 434 1 874 1 048 3 356
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 318 565 406 1 289
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 184 610 452 1 246
31 Huonekalujen valmistus 179 552 409 1 139
32 Muu valmistus 59 201 75 336
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 193 441 349 984
Yhteensä 345 379 112 110 46 812 504 302
. Tietoa ei ole (otokseen ei ole valikoitunut yhtään toimipaikkaa)
Sisältää toimialat (TOL 2008) B Kaivostoiminta ja louhinta sekä C teollisuus (ml. teollisuuden omat voimalaitokset).Ei sisällä toimialan D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto energiankäyttöä.Sisältää teollisuustoimipaikkojen (ml. teollisuuden omat voimalaitokset) polttoaineiden kulutukset sekä sähkön ja lämmön ulkopuolisen nettohankinnan. Näistä yhteenlaskettuna saadaan toimialan energian kokonaiskulutus.
1) Nettohankinta

Lähde: Teollisuuden energiankäyttö, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anssi Vuorio 029 551 3668, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 3.11.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden energiankäyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-775X. 2015, Liitetaulukko 2. Teollisuuden energiankäyttö toimialoittain vuonna 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tene/2015/tene_2015_2016-11-03_tau_002_fi.html