Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Sähkön kokonaiskäyttö teollisuudessa vuonna 2015

Toimiala GWh
07 Metallimalmien louhinta 1 179
08–09 Muu kaivostoiminta ja louhinta sekä kaivostoimintaa palveleva toiminta 262
10 Elintarvikkeiden valmistus 1 657
11 Juomien valmistus 135
12 Tupakkatuotteiden valmistus .
13 Tekstiilien valmistus 108
14 Vaatteiden valmistus 41
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 13
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus 1 330
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 17 516
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 218
19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus 1 089
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 4 581
21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus 90
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 834
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 654
24 Metallien jalostus 6 197
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 1 091
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 293
27 Sähkölaitteiden valmistus 259
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 545
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 157
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 170
31 Huonekalujen valmistus 153
32 Muu valmistus 56
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 123
Yhteensä 38 750
. Tietoa ei ole (otokseen ei ole valikoitunut yhtään toimipaikkaa)
Sisältää toimialat (TOL 2008) B Kaivostoiminta ja louhinta sekä C teollisuus (ml. teollisuuden omat voimalaitokset).Ei sisällä toimialan D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto energiankäyttöä.Sisältää teollisuustoimipaikkojen (ml. teollisuuden omat voimalaitokset) polttoaineiden kulutukset sekä sähkön ja lämmön ulkopuolisen nettohankinnan. Näistä yhteenlaskettuna saadaan toimialan energian kokonaiskulutus.

Lähde: Teollisuuden energiankäyttö, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anssi Vuorio 029 551 3668, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 3.11.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden energiankäyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-775X. 2015, Liitetaulukko 3. Sähkön kokonaiskäyttö teollisuudessa vuonna 2015 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tene/2015/tene_2015_2016-11-03_tau_003_fi.html