Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Teollisuuden energiankäyttö energialähteittäin vuonna 2017

Energialähde TJ GWh
Jalostamokaasu 28 542 7 928
Nestekaasu 9 711 2 698
Kevyt polttoöljy ja moottoripolttoöljy 5 459 1 516
Raskaat polttoöljyt 6 932 1 925
Öljykoksi 6 166 1 713
Kierrätys- ja jäteöljyt 340 94
Muut öljytuotteet 4 929 1 369
Kivihiili, bituminen 15 725 4 368
Muu hiili 3 1
Koksi 14 865 4 129
Masuuni-, koksi- ja CO-kaasu 13 296 3 693
Maakaasu 27 938 7 761
Jyrsinturve 8 114 2 254
Palaturve, turvepelletit ja -briketit 171 48
Metsähake ja muu polttopuu 5 272 1 464
Kuori 25 039 6 955
Sahanpurut, kutterilastut ym. purut 4 637 1 288
Muut teollisuuden puutähteet 3 933 1 093
Puunjalostusteollisuuden jäteliemet 154 764 42 990
Muut puunjalostusteollisuuden sivu- ja jätetuotteet 7 317 2 032
Puupelletit ja -briketit 160 45
Biokaasu 231 64
Muut biopolttoaineet 2 019 561
Kierrätyspolttoaineet 3 513 976
Jätteet sekä muut erittelemättömät energialähteet 1 608 447
Vety 232 65
Sähkö 112 107 31 141
Kaukolämpö 11 312 3 142
Teollisuusprosesseissa käytetty lämpö/höyry 41 675 11 576
Yhteensä 518 915 144 143

Lähde: Teollisuuden energiankäyttö, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anssi Vuorio 029 551 3668, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 19.11.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden energiankäyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-775X. 2017, Liitetaulukko 1. Teollisuuden energiankäyttö energialähteittäin vuonna 2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tene/2017/tene_2017_2018-11-19_tau_001_fi.html