Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Teollisuuden energiankäyttö toimialoittain vuonna 2017

Toimiala Polttoaineet, TJ Sähkö (netto), TJ Lämpö (netto) TJ Yhteensä, TJ
05 Kivihiilen ja ruskohiilen kaivu . . . .
06 Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto . . . .
07 Metallimalmien louhinta 400 4 285 149 4 834
08–09 Muu kaivostoiminta ja louhinta sekä kaivostoimintaa palveleva toiminta 991 901 21 1 913
10 Elintarvikkeiden valmistus 4 039 6 072 4 849 14 960
11 Juomien valmistus 188 566 931 1 685
12 Tupakkatuotteiden valmistus . . . .
13 Tekstiilien valmistus 172 277 139 587
14 Vaatteiden valmistus 47 70 22 138
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 33 45 18 96
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus 9 437 5 541 9 290 24 268
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 228 141 38 637 11 548 278 325
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 136 747 271 1 154
19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus 33 709 4 450 5 453 43 611
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 16 708 15 171 9 052 40 931
21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus 22 341 354 717
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 738 3 098 1 001 4 837
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 9 948 2 906 547 13 402
24 Metallien jalostus 46 833 19 245 4 394 70 472
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 823 3 654 1 232 5 708
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 27 971 365 1 364
27 Sähkölaitteiden valmistus 65 1 128 509 1 702
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 698 1 865 1 076 3 638
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 234 470 407 1 112
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 250 668 531 1 450
31 Huonekalujen valmistus 182 225 87 495
32 Muu valmistus 93 241 119 453
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 117 532 622 1 270
Yhteensä 354 032 112 107 52 987 519 126

Lähde: Teollisuuden energiankäyttö, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anssi Vuorio 029 551 3668, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 19.11.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden energiankäyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-775X. 2017, Liitetaulukko 2. Teollisuuden energiankäyttö toimialoittain vuonna 2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 26.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tene/2017/tene_2017_2018-11-19_tau_002_fi.html