Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 1.11.2019

Teollisuuden energiankäyttö kasvoi 3 prosenttia vuonna 2018

Teollisuuden energiankäyttö kasvoi Tilastokeskuksen tietojen mukaan vuonna 2018 kolmella prosentilla. Teollisuus kulutti energiaa 536 petajoulea (PJ), mikä oli 3,1 prosenttia edellisvuotta enemmän. Sähkön kokonaiskäyttö kasvoi 2,8 prosenttia edellisvuodesta.

Energian käyttö teollisuudessa

Energian käyttö teollisuudessa

Vuonna 2018 teollisuustuotanto jatkoi kasvuaan lisääntyen edellisvuodesta muutamalla prosentilla. Sen myötä myös teollisuuden energiankäyttö lisääntyi. Voimakkainta energiankäytön kasvu oli energiaintensiivisillä toimialoilla, metsä-, metalli- ja kemianteollisuudessa. Etenkin metsäteollisuuden kasvu lisäsi puupolttoaineiden kulutusta. Puupolttoaineet on suurin teollisuuden käyttämä energialähde kattaen 40 prosenttia energiankulutuksesta. Polttoaineista seuraavaksi tärkeimmät energialähteet ovat öljy ja hiili. Näiden yhteismäärä väheni edellisvuodesta, öljyn määrän laskiessa ja hiilen käytön lisääntyessä. Maakaasun kulutuksen pitkään jatkunut lasku kääntyi nousuksi, osittain nesteytetyn maakaasun (LNG) käytön lisääntymisen myötä. Myös sähkön ja lämmön käyttö oli kasvussa.

Alueellisesti energiankulutus noudattelee energiaintensiivisen teollisuuden maantieteellistä sijoittumista. Kuten vuotta aiemminkin, kolme energiankulutukseltaan merkittävintä maakuntaa vuonna 2018 olivat Etelä-Karjala, Uusimaa ja Pohjois-Pohjanmaa. Voimakkainta energiankäytön kasvu oli sekä suhteellisti että absoluuttisesti Keski-Suomessa.

Teollisuuden energiankulutuksessa on viimeisen vuosikymmenen aikana tapahtunut merkittävää rakenteellista muutosta. Jos verrataan vuosia 2008 ja 2018, oli teollisuustuotanto vuonna 2018 noin 15 % korkeammalla tasolla. Vuotta 2008 parempi vertailuvuosi on kuitenkin finanssikriisiä edeltänyt vuosi 2007, jolloin teollisuustuotanto oli lähes samalla tasolla kuin vuonna 2018. Vuonna 2018 energiaa kului kuitenkin 16 % vähemmän. Vuodesta 2007 puupolttoaineiden kulutus on kasvanut 10 % samalla kun fossiilisten polttoaineiden kulutus on laskenut merkittävästi. Maakaasun kulutus on lähes puolittunut, öljyä kuluu kolmannes ja hiiltä viidennes vähemmän. Turpeenkin käyttö teollisuudessa on laskenut yli 40 prosenttia.


Lähde: Teollisuuden energiankäyttö, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anssi Vuorio 029 551 3668, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (286,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 1.11.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden energiankäyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-775X. 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tene/2018/tene_2018_2019-11-01_tie_001_fi.html