Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Teollisuuden energiankäyttö energialähteittäin vuonna 2019

Energialähde TJ GWh
Jalostamokaasu 29 827 8 285
Nestekaasu 4 523 1 256
Kevyt polttoöljy ja moottoripolttoöljy 4 102 1 139
Raskaat polttoöljyt 5 571 1 548
Öljykoksi 5 267 1 463
Kierrätys- ja jäteöljyt 345 96
Muut öljytuotteet 6 987 1 941
Kivihiili, bituminen 11 731 3 258
Muu hiili 42 12
Koksi 14 643 4 068
Masuuni-, koksi- ja CO-kaasu 12 461 3 461
Maakaasu 31 709 8 808
Jyrsinturve 8 271 2 298
Palaturve, turvepelletit ja -briketit 14 4
Metsähake ja muu polttopuu 4 836 1 343
Kuori 23 514 6 532
Sahanpurut, kutterilastut ym. purut 3 825 1 062
Muut teollisuuden puutähteet 4 300 1 194
Puunjalostusteollisuuden jäteliemet 169 744 47 151
Muut puunjalostusteollisuuden sivu- ja jätetuotteet 7 614 2 115
Puupelletit ja -briketit 138 38
Biokaasu 3 419 950
Muut biopolttoaineet 1 774 493
Kierrätyspolttoaineet 3 093 859
Jätteet sekä muut erittelemättömät energialähteet 1 173 326
Vety 289 80
Sähkö 107 654 29 904
Kaukolämpö 10 157 2 821
Teollisuusprosesseissa käytetty lämpö/höyry 40 312 11 198
Yhteensä 520 099 144 472

Lähde: Teollisuuden energiankäyttö, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anssi Vuorio 029 551 3668, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 12.11.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden energiankäyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-775X. 2019, Liitetaulukko 1. Teollisuuden energiankäyttö energialähteittäin vuonna 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tene/2019/tene_2019_2020-11-12_tau_001_fi.html