Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Sähkön kokonaiskäyttö teollisuudessa vuonna 2019

Toimiala GWh
07 Metallimalmien louhinta 1 172
08–09 Muu kaivostoiminta ja louhinta sekä kaivostoimintaa palveleva toiminta 218
10 Elintarvikkeiden valmistus 1 699
11 Juomien valmistus 162
12 Tupakkatuotteiden valmistus .
13 Tekstiilien valmistus 68
14 Vaatteiden valmistus 15
15 Nahan ja nahkatuotteiden valmistus 11
16 Sahatavaran sekä puu- ja korkkituotteiden valmistus (pl. huonekalut); olki- ja punontatuotteiden valmistus 1 394
17 Paperin, paperi- ja kartonkituotteiden valmistus 17 088
18 Painaminen ja tallenteiden jäljentäminen 222
19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus 1 283
20 Kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden valmistus 4 557
21 Lääkeaineiden ja lääkkeiden valmistus 89
22 Kumi- ja muovituotteiden valmistus 700
23 Muiden ei-metallisten mineraalituotteiden valmistus 781
24 Metallien jalostus 6 092
25 Metallituotteiden valmistus (pl. koneet ja laitteet) 990
26 Tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistus 324
27 Sähkölaitteiden valmistus 310
28 Muiden koneiden ja laitteiden valmistus 643
29 Moottoriajoneuvojen, perävaunujen ja puoliperävaunujen valmistus 154
30 Muiden kulkuneuvojen valmistus 149
31 Huonekalujen valmistus 67
32 Muu valmistus 51
33 Koneiden ja laitteiden korjaus, huolto ja asennus 111
Yhteensä 38 350

Lähde: Teollisuuden energiankäyttö, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anssi Vuorio 029 551 3668, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Mari Ylä-Jarkko


Päivitetty 12.11.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden energiankäyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-775X. 2019, Liitetaulukko 3. Sähkön kokonaiskäyttö teollisuudessa vuonna 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tene/2019/tene_2019_2020-11-12_tau_003_fi.html