Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 1. Teollisuuden energiankäyttö energialähteittäin vuonna 2020

Energialähde TJ GWh
Jalostamokaasu 25 136 6 982
Nestekaasu 4 147 1 152
Kevyt polttoöljy ja moottoripolttoöljy 3 924 1 090
Raskaat polttoöljyt 5 528 1 536
Öljykoksi 5 667 1 574
Kierrätys- ja jäteöljyt 380 106
Muut öljytuotteet 4 486 1 246
Kivihiili, bituminen 11 400 3 167
Muu hiili 49 14
Koksi 13 979 3 883
Masuuni-, koksi- ja CO-kaasu 11 799 3 277
Maakaasu 33 080 9 189
Jyrsinturve 6 335 1 760
Palaturve, turvepelletit ja -briketit 13 3
Metsähake ja muu polttopuu 5 338 1 483
Kuori 20 687 5 746
Sahanpurut, kutterilastut ym. purut 4 341 1 206
Muut teollisuuden puutähteet 4 043 1 123
Puunjalostusteollisuuden jäteliemet 158 132 43 926
Muut puunjalostusteollisuuden sivu- ja jätetuotteet 6 446 1 791
Puupelletit ja -briketit 133 37
Biokaasu 2 966 824
Muut biopolttoaineet 2 126 590
Kierrätyspolttoaineet 3 027 841
Jätteet sekä muut erittelemättömät energialähteet 1 312 364
Vety 275 76
Sähkö 106 603 29 612
Kaukolämpö 11 419 3 172
Teollisuusprosesseissa käytetty lämpö/höyry 40 499 11 250
Yhteensä 496 011 137 781

Lähde: Teollisuuden energiankäyttö, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anssi Vuorio 029 551 3668, Sami Heikkinen 029 551 3494, energia@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 1.11.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden energiankäyttö [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-775X. 2020, Liitetaulukko 1. Teollisuuden energiankäyttö energialähteittäin vuonna 2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tene/2020/tene_2020_2021-11-01_tau_001_fi.html