Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 26.2.2018

Teollisuuden tuottajahinnat nousivat 2,4 prosenttia edellisvuoden tammikuusta

Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden tuottajahinnat nousivat keskimäärin 2,4 prosenttia vuoden 2017 tammikuusta vuoden 2018 tammikuuhun. Kotimaahan myytyjen teollisuustavaroiden tuottajahinnat nousivat 1,9 prosenttia, kun taas vientitavaroiden tuottajahinnat nousivat 3,0 prosenttia.

Tuottajahintaindeksi (THI) 2015=100, 1/2015–01/2018

Tuottajahintaindeksi (THI) 2015=100, 1/2015–01/2018
Teollisuuden tuottajahintojen nousuun vaikutti erityisesti paperin ja paperituotteiden, kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden sekä metallituotteiden (pl. koneet ja laitteet) kallistuminen edellisen vuoden tammikuusta. Tuottajahintojen nousua hillitsi etenkin raudan ja teräksen sekä sähkön halpeneminen.

Vientihintaindeksi nousi vuodessa 2,9 ja tuontihintaindeksi nousi 3,8 prosenttia. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi nousi 2,7 prosenttia. Verollinen kotimarkkinoiden perushintaindeksi nousi 2,6 prosenttia.

Vientihintoja nosti erityisesti kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden sekä paperin ja paperituotteiden kallistuminen edellisen vuoden tammikuusta. Hintojen nousua hillitsi etenkin raudan ja teräksen halpeneminen. Tuontihintojen nousuun puolestaan vaikutti erityisesti öljytuotteiden ja perusmetallien kallistuminen edellisen vuoden tammikuusta. Hintojen nousua hillitsi etenkin elektronisten laitteiden halpeneminen.

Joulukuusta tammikuuhun teollisuuden tuottajahinnat nousivat 0,7 prosenttia. Nousu johtui pääasiassa kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden kallistumisesta edelliseen kuukauteen verrattuna.

Tuottajahintaindeksit 2015=100, tammikuu 2018

  Pisteluku Kuukausimuutos, % Vuosimuutos, %
Teollisuuden tuottajahintaindeksi, yhteensä 102,9 0,7 2,4
- Teollisuuden tuottajahintaindeksi, kotimaiset tavarat 102,3 0,6 1,9
- Teollisuuden tuottajahintaindeksi, vientitavarat 103,7 0,7 3,0
Vientihintaindeksi 103,5 0,7 2,9
Tuontihintaindeksi 106,6 0,8 3,8
Kotimarkkinoiden perushintaindeksi 104,2 0,6 2,7
Verollinen kotimarkkinoiden perushintaindeksi 104,0 0,5 2,6

Tuottajahintaindeksit 1949=100, tammikuu 2018

  Pisteluku Kuukausimuutos, % Vuosimuutos, %
Tuotannon hintaindeksi 1980 0,7 2,9
Viennin hintaindeksi 1718 0,7 3,4
Tuonnin hintaindeksi 1634 0,8 5,4
Tukkuhintaindeksi 2303 0,5 3,6

Tuottajahintaindeksit uudistuivat

Tuottajahintaindeksejä on uudistettu ja niiden perusvuosiksi on muutettu vuosi 2015. Uudistuksen yhteydessä tilastojen painorakenteet on päivittetty vastaamaan vuoden 2015 tuotannon, tuonnin ja viennin arvoja. Lisäksi hyödyke- ja yritysotoksia on uudistettu. Julkistuksissa käytettävä luokitus on jatkossa CPA-tuoteluokitus aiemman toimialaluokituksen sijaan. Uuden perusvuoden mukaiset pisteluvut ovat saatavana Tilastokeskuksen StatFin-tietokannasta. Perusvuosien 1949=100 ja 2010=100 tietojen laskemista ja julkaisemista jatketaan.


Lähde: Tuottajahintaindeksi 2018, tammikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anni Huuskonen 029 551 2992, Antti Kytönen 029 551 3475, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (384,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 26.02.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. tammikuu 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 17.7.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/thi/2018/01/thi_2018_01_2018-02-26_tie_001_fi.html