Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 26.3.2018

Teollisuuden tuottajahinnat nousivat 2,2 prosenttia edellisvuoden helmikuusta

Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden tuottajahinnat nousivat keskimäärin 2,2 prosenttia vuoden 2017 helmikuusta vuoden 2018 helmikuuhun. Kotimaahan myytyjen teollisuustavaroiden tuottajahinnat nousivat 2,2 prosenttia, kun taas vientitavaroiden tuottajahinnat nousivat 2,4 prosenttia.

Tuottajahintaindeksi (THI) 2015=100, 1/2015–2/2018

Tuottajahintaindeksi (THI) 2015=100, 1/2015–2/2018
Teollisuuden tuottajahintojen nousuun vaikutti erityisesti massan, paperin, kartongin ja pahvin, kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden sekä sähkön kallistuminen edellisen vuoden helmikuusta. Tuottajahintojen nousua hillitsi etenkin raudan ja teräksen sekä öljytuotteiden halpeneminen.

Vientihintaindeksi nousi vuodessa 2,3 ja tuontihintaindeksi nousi 1,9 prosenttia. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi nousi 2,3 prosenttia. Verollinen kotimarkkinoiden perushintaindeksi nousi 2,2 prosenttia.

Vientihintoja nosti erityisesti massan, paperin, kartongin ja pahvin sekä kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden kallistuminen edellisen vuoden helmikuusta. Hintojen nousua hillitsi etenkin raudan ja teräksen halpeneminen. Tuontihintojen nousuun puolestaan vaikutti erityisesti metallijätteen ja sähkön kallistuminen edellisen vuoden helmikuusta. Hintojen nousua hillitsi etenkin elektronisten laitteiden halpeneminen.

Tammikuusta helmikuuhun teollisuuden tuottajahinnat nousivat 0,3 prosenttia. Nousu johtui pääasiassa sähkön kallistumisesta edelliseen kuukauteen verrattuna.

Tuottajahintaindeksit 2015=100, helmikuu 2018

  Pisteluku Kuukausimuutos, % Vuosimuutos, %
Teollisuuden tuottajahintaindeksi, yhteensä 103,2 0,3 2,2
- Teollisuuden tuottajahintaindeksi, kotimaiset tavarat 102,8 0,5 2,2
- Teollisuuden tuottajahintaindeksi, vientitavarat 103,8 0,1 2,4
Vientihintaindeksi 103,5 0,1 2,3
Tuontihintaindeksi 106,3 -0,2 1,9
Kotimarkkinoiden perushintaindeksi 104,5 0,2 2,3
Verollinen kotimarkkinoiden perushintaindeksi 104,4 0,3 2,2

Tuottajahintaindeksit 1949=100, helmikuu 2018

  Pisteluku Kuukausimuutos, % Vuosimuutos, %
Tuotannon hintaindeksi 1986 0,3 2,7
Viennin hintaindeksi 1719 0,1 2,9
Tuonnin hintaindeksi 1630 -0,2 3,2
Tukkuhintaindeksi 2310 0,3 3,0

Tuottajahintaindeksit uudistuivat

Tuottajahintaindeksejä on uudistettu ja niiden perusvuosiksi on muutettu vuosi 2015. Uudistuksen yhteydessä tilastojen painorakenteet on päivittetty vastaamaan vuoden 2015 tuotannon, tuonnin ja viennin arvoja. Lisäksi hyödyke- ja yritysotoksia on uudistettu. Julkistuksissa käytettävä luokitus on jatkossa CPA-tuoteluokitus aiemman toimialaluokituksen sijaan. Uuden perusvuoden mukaiset pisteluvut ovat saatavana Tilastokeskuksen StatFin-tietokannasta. Perusvuosien 1949=100 ja 2010=100 tietojen laskemista ja julkaisemista jatketaan.


Lähde: Tuottajahintaindeksi 2018, helmikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anni Huuskonen 029 551 2992, Antti Kytönen 029 551 3475, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (385,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 26.03.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. helmikuu 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 8.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/thi/2018/02/thi_2018_02_2018-03-26_tie_001_fi.html