Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 24.4.2018

Teollisuuden tuottajahinnat nousivat 3,1 prosenttia edellisvuoden maaliskuusta

Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden tuottajahinnat nousivat keskimäärin 3,1 prosenttia vuoden 2017 maaliskuusta vuoden 2018 maaliskuuhun. Kotimaahan myytyjen teollisuustavaroiden tuottajahinnat nousivat 2,6 prosenttia, kun taas vientitavaroiden tuottajahinnat nousivat 3,8 prosenttia.

Tuottajahintaindeksi (THI) 2015=100, 1/2015–3/2018

Tuottajahintaindeksi (THI) 2015=100, 1/2015–3/2018
Teollisuuden tuottajahintojen nousuun vaikutti erityisesti massan, paperin, kartongin ja pahvin, sähkön sekä kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden kallistuminen edellisen vuoden maaliskuusta. Tuottajahintojen nousua hillitsi etenkin jätteen ja elintarvikkeiden halpeneminen.

Vientihintaindeksi nousi vuodessa 3,7 ja tuontihintaindeksi nousi 2,5 prosenttia. Kotimarkkinoiden perushintaindeksi nousi 2,7 prosenttia. Verollinen kotimarkkinoiden perushintaindeksi nousi 2,8 prosenttia.

Vientihintoja nosti erityisesti massan, paperin, kartongin ja pahvin sekä kemikaalien ja kemiallisten tuotteiden kallistuminen edellisen vuoden maaliskuusta. Hintojen nousua hillitsi etenkin jätteen halpeneminen. Tuontihintojen nousuun puolestaan vaikutti erityisesti jätteen sekä öljytuotteiden kallistuminen edellisen vuoden maaliskuusta. Hintojen nousua hillitsi etenkin elektronisten laitteiden halpeneminen.

Helmikuusta maaliskuuhun teollisuuden tuottajahinnat nousivat 0,7 prosenttia. Nousu johtui pääasiassa raudan ja teräksen kallistumisesta edelliseen kuukauteen verrattuna.

Tuottajahintaindeksit 2015=100, maaliskuu 2018

  Pisteluku Kuukausimuutos, % Vuosimuutos, %
Teollisuuden tuottajahintaindeksi, yhteensä 103,9 0,7 3,1
- Teollisuuden tuottajahintaindeksi, kotimaiset tavarat 103,1 0,2 2,6
- Teollisuuden tuottajahintaindeksi, vientitavarat 105,0 1,2 3,8
Vientihintaindeksi 104,7 1,1 3,7
Tuontihintaindeksi 106,7 0,4 2,5
Kotimarkkinoiden perushintaindeksi 104,8 0,3 2,7
Verollinen kotimarkkinoiden perushintaindeksi 104,8 0,4 2,8

Tuottajahintaindeksit 1949=100, maaliskuu 2018

  Pisteluku Kuukausimuutos, % Vuosimuutos, %
Tuotannon hintaindeksi 2000 0,7 3,4
Viennin hintaindeksi 1738 1,1 4,1
Tuonnin hintaindeksi 1636 0,4 3,1
Tukkuhintaindeksi 2319 0,4 3,1

Tuottajahintaindeksit uudistuivat

Tuottajahintaindeksejä on uudistettu ja niiden perusvuosiksi on muutettu vuosi 2015. Uudistuksen yhteydessä tilastojen painorakenteet on päivittetty vastaamaan vuoden 2015 tuotannon, tuonnin ja viennin arvoja. Lisäksi hyödyke- ja yritysotoksia on uudistettu. Julkistuksissa käytettävä luokitus on jatkossa CPA-tuoteluokitus aiemman toimialaluokituksen sijaan. Uuden perusvuoden mukaiset pisteluvut ovat saatavana Tilastokeskuksen StatFin-tietokannasta. Perusvuosien 1949=100 ja 2010=100 tietojen laskemista ja julkaisemista jatketaan.


Lähde: Tuottajahintaindeksi 2018, maalisikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anni Huuskonen 029 551 2992, Antti Kytönen 029 551 3475, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen

Julkaisu pdf-muodossa (385,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 24.04.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. maaliskuu 2018. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 7.6.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/thi/2018/03/thi_2018_03_2018-04-24_tie_001_fi.html