Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 23. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, BtoAll, 1. neljännes 2018

Palvelut toimialoittain (CPA 2015) Pisteluku Neljännesvuosimuutos,% Vuosimuutos,%
KOKONAISINDEKSI 102,7 0,5 1,5
H KULJETUS- JA VARASTOINTIPALVELUT 101,4 0,7 2,3
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUT 105,1 0,6 2,0
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT 102,7 0,1 0,9
L KIINTEISTÖALAN PALVELUT 103,4 0,2 1,3
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT 102,8 0,6 2,0
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUT 100,1 -0,3 -0,3
P KOULUTUSPALVELUT 100,7 -0,4 0,7
Q TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT 105,8 2,2 2,2
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT 104,2 0,5 1,7
S MUUT PALVELUT 102,7 0,6 1,2
49 Maaliikenne- ja putkijohtokuljetuspalvelut 100,4 0,2 1,6
49.32 Taksien käyttöön liittyvät palvelut 102,5 0,0 1,4
49.41 Tieliikenteen tavaraliikennepalvelut 102,6 1,6 3,2
50.20 Meri- ja rannikkovesiliikenteen tavaraliikennepalvelut 103,4 4,0 3,1
52 Varastointi- ja liikennettä avustavat palvelut 101,5 0,9 2,0
52.10 Varastointipalvelut 107,8 1,8 1,9
52.24 Lastinkäsittelypalvelut 95,9 -0,6 -0,5
53 Posti- ja kuriiripalvelut 117,9 1,7 9,3
53.10 Postin yleispalvelut 119,9 1,5 10,0
53.20 Muut posti-, jakelu- ja kuriiripalvelut 106,8 3,0 4,7
56 Ravitsemispalvelut 104,2 0,6 2,0
58 Kustannuspalvelut 104,5 -0,5 0,6
61 Televiestintäpalvelut 101,7 -0,5 1,1
62 Tietokoneiden ohjelmointi- ja konsultointipalvelut ja niihin liittyvät palvelut 103,4 0,9 1,4
68.20A Toimistotilojen vuokrat 102,2 0,3 0,8
68.20B Liiketilojen vuokrat 100,6 0,1 0,6
69 Lakiasiainpalvelut ja laskentatoimen palvelut 104,0 0,3 -0,4
69.10 Lakiasiainpalvelut 106,7 1,0 0,7
69.20 Laskentatoimen ja kirjanpidon palvelut sekä tilintarkastuspalvelut; veroneuvontapalvelut 102,6 -0,1 -1,0
70.2 Liikkeenjohdon konsultointipalvelut 103,7 0,4 2,9
71.2 Tekniset testaus- ja analysointipalvelut 99,0 0,1 0,4
73 Mainos- ja markkinatutkimuspalvelut 102,9 0,3 1,1
73.1 Mainospalvelut 102,9 0,1 1,0
77.32 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus- ja leasingpalvelut 98,0 -2,1 -0,9
78.20 Tilapäisen työvoiman vuokrauspalvelut 101,7 0,6 0,9
81 Kiinteistön- ja maisemanhoitopalvelut 103,5 0,4 0,9
81.1 Kiinteistönhoitopalvelut 104,6 0,4 1,3
81.2 Siivouspalvelut 102,7 0,4 0,7
85 Koulutuspalvelut 100,7 -0,4 0,7
86 Terveydenhuoltopalvelut 105,8 2,2 2,2
90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut 110,8 -0,2 4,1
93 Urheilu-, huvi- ja virkistyspalvelut 101,2 0,8 0,6
95 Tietokoneiden ja henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjauspalvelut 103,4 0,9 1,7
96.01 Tekstiili- ja turkistavaroiden puhdistus- ja (kuiva)pesupalvelut 100,4 0,8 -0,1

Lähde: Tuottajahintaindeksi 2018, huhtikuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 24.05.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. huhtikuu 2018, Liitetaulukko 23. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, BtoAll, 1. neljännes 2018 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.9.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/thi/2018/04/thi_2018_04_2018-05-24_tau_023_fi.html