Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tästä tilastosta on olemassa uudempi julkaisu

Tuorein julkaisu: Tuottajahintaindeksit 2022, helmikuu

Liitetaulukko 23. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, BtoAll, 1. neljännes 2019

Palvelut toimialoittain (CPA 2015) Pisteluku Neljännesvuosimuutos,% Vuosimuutos,%
KOKONAISINDEKSI 104,8 0,7 2,0
H KULJETUS- JA VARASTOINTIPALVELUT 104,4 0,4 3,0
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUT 108,1 1,1 2,8
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT 104,5 0,6 1,8
L KIINTEISTÖALAN PALVELUT 105,1 0,4 1,7
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT 104,5 0,4 1,7
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUT 100,1 0,0 0,0
P KOULUTUSPALVELUT 105,6 0,2 4,9
Q TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT 109,4 3,4 3,4
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT 104,1 0,8 0,0
S MUUT PALVELUT 104,3 0,5 1,6
49 Maaliikenne- ja putkijohtokuljetuspalvelut 103,7 0,7 3,3
49.32 Taksien käyttöön liittyvät palvelut 109,3 3,1 6,7
49.41 Tieliikenteen tavaraliikennepalvelut 107,0 1,1 4,3
50.20 Meri- ja rannikkovesiliikenteen tavaraliikennepalvelut 106,6 4,0 3,0
52 Varastointi- ja liikennettä avustavat palvelut 105,0 0,3 3,5
52.10 Varastointipalvelut 109,7 -2,1 1,7
52.24 Lastinkäsittelypalvelut 97,8 0,4 2,0
53 Posti- ja kuriiripalvelut 124,9 1,8 5,9
53.10 Postin yleispalvelut 127,9 2,3 6,7
53.20 Muut posti-, jakelu- ja kuriiripalvelut 109,1 -0,2 2,2
56 Ravitsemispalvelut 106,3 0,9 2,0
58 Kustannuspalvelut 108,2 1,1 3,6
61 Televiestintäpalvelut 104,0 0,9 2,3
62 Tietokoneiden ohjelmointi- ja konsultointipalvelut ja niihin liittyvät palvelut 104,2 0,5 0,7
68.20A Toimistotilojen vuokrat 103,6 0,4 1,3
68.20B Liiketilojen vuokrat 102,0 0,2 1,3
69 Lakiasiainpalvelut ja laskentatoimen palvelut 105,6 0,5 1,6
69.10 Lakiasiainpalvelut 111,0 1,2 4,0
69.20 Laskentatoimen ja kirjanpidon palvelut sekä tilintarkastuspalvelut; veroneuvontapalvelut 102,9 0,1 0,3
70.2 Liikkeenjohdon konsultointipalvelut 105,7 0,8 1,9
71.2 Tekniset testaus- ja analysointipalvelut 101,4 0,3 2,4
73 Mainos- ja markkinatutkimuspalvelut 103,4 0,0 0,5
73.1 Mainospalvelut 103,1 -0,3 0,2
77.32 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus- ja leasingpalvelut 95,3 -1,2 -2,7
78.20 Tilapäisen työvoiman vuokrauspalvelut 103,0 0,3 1,3
81 Kiinteistön- ja maisemanhoitopalvelut 105,5 1,2 2,0
81.1 Kiinteistönhoitopalvelut 106,5 1,0 1,8
81.2 Siivouspalvelut 104,8 1,3 2,0
85 Koulutuspalvelut 105,6 0,2 4,9
86 Terveydenhuoltopalvelut 109,4 3,4 3,4
90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut 112,1 0,8 1,2
93 Urheilu-, huvi- ja virkistyspalvelut 100,6 0,8 -0,6
95 Tietokoneiden ja henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjauspalvelut 106,1 0,7 2,6
96.01 Tekstiili- ja turkistavaroiden puhdistus- ja (kuiva)pesupalvelut 101,6 0,7 1,2

Lähde: Tuottajahintaindeksi 2019, maaliskuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Ville Vertanen


Päivitetty 24.4.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. maaliskuu 2019, Liitetaulukko 23. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, BtoAll, 1. neljännes 2019 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 9.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/thi/2019/03/thi_2019_03_2019-04-24_tau_023_fi.html