Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 23. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, BtoAll, 2. neljännes 2020

Palvelut toimialoittain (CPA 2015) Pisteluku Neljännesvuosimuutos,% Vuosimuutos,%
KOKONAISINDEKSI 105,9 -0,1 0,6
H KULJETUS- JA VARASTOINTIPALVELUT 106,5 1,2 1,3
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUT 107,7 -1,4 -0,7
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT 103,9 -1,0 -0,8
L KIINTEISTÖALAN PALVELUT 106,7 0,1 1,0
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT 105,6 -0,2 0,2
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUT 100,2 0,0 0,2
P KOULUTUSPALVELUT 105,9 -0,1 0,2
Q TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT 113,6 0,4 3,8
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT 106,1 -0,3 1,6
S MUUT PALVELUT 106,6 0,5 1,8
49 Maaliikenne- ja putkijohtokuljetuspalvelut 105,8 0,3 0,8
49.32 Taksien käyttöön liittyvät palvelut 116,6 0,1 3,5
49.41 Tieliikenteen tavaraliikennepalvelut 108,7 0,0 0,6
50.20 Meri- ja rannikkovesiliikenteen tavaraliikennepalvelut 100,2 -3,1 -2,1
52 Varastointi- ja liikennettä avustavat palvelut 108,4 2,9 3,0
52.10 Varastointipalvelut 109,4 -0,7 -0,8
52.24 Lastinkäsittelypalvelut 96,9 1,0 -1,0
53 Posti- ja kuriiripalvelut 131,9 1,4 4,9
53.10 Postin yleispalvelut 137,7 2,8 7,0
53.20 Muut posti-, jakelu- ja kuriiripalvelut 107,4 -2,8 -2,3
56 Ravitsemispalvelut 107,8 0,2 1,1
58 Kustannuspalvelut 111,5 -0,1 2,3
61 Televiestintäpalvelut 100,6 -1,6 -2,6
62 Tietokoneiden ohjelmointi- ja konsultointipalvelut ja niihin liittyvät palvelut 102,9 -1,2 -1,4
63 Tietopalvelut 92,8 -0,1 -1,0
68.20A Toimistotilojen vuokrat 104,0 0,1 0,2
68.20B Liiketilojen vuokrat 102,9 -0,4 0,5
69 Lakiasiainpalvelut ja laskentatoimen palvelut 108,1 0,0 1,8
69.10 Lakiasiainpalvelut 113,2 -0,1 1,8
69.20 Laskentatoimen ja kirjanpidon palvelut sekä tilintarkastuspalvelut; veroneuvontapalvelut 105,5 0,0 1,7
70.2 Liikkeenjohdon konsultointipalvelut 107,0 -0,4 0,1
71.2 Tekniset testaus- ja analysointipalvelut 101,6 0,4 -1,0
73 Mainos- ja markkinatutkimuspalvelut 105,2 0,7 0,6
73.1 Mainospalvelut 104,8 0,8 0,4
77.32 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus- ja leasingpalvelut 93,0 -0,8 -0,8
78.20 Tilapäisen työvoiman vuokrauspalvelut 105,1 0,4 1,2
81 Kiinteistön- ja maisemanhoitopalvelut 107,8 0,6 1,4
81.1 Kiinteistönhoitopalvelut 110,0 0,9 2,3
81.2 Siivouspalvelut 106,5 0,5 0,9
85 Koulutuspalvelut 105,9 -0,1 0,2
86 Terveydenhuoltopalvelut 113,6 0,4 3,8
90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut 115,9 0,0 3,4
93 Urheilu-, huvi- ja virkistyspalvelut 101,8 -0,5 0,8
95 Tietokoneiden ja henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjauspalvelut 107,5 0,4 1,1
96.01 Tekstiili- ja turkistavaroiden puhdistus- ja (kuiva)pesupalvelut 105,3 0,6 3,2

Lähde: Tuottajahintaindeksi 2020, kesäkuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, Anssi Peltola 029 551 3482, thi.tilastokeskus@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jan Nokkala


Päivitetty 24.7.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. kesäkuu 2020, Liitetaulukko 23. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, BtoAll, 2. neljännes 2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.5.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/thi/2020/06/thi_2020_06_2020-07-24_tau_023_fi.html