Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 23. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, BtoAll, 4. neljännes 2020

Palvelut toimialoittain (CPA 2015) Pisteluku Neljännesvuosimuutos,% Vuosimuutos,%
KOKONAISINDEKSI 105,9 -0,1 0,4
H KULJETUS- JA VARASTOINTIPALVELUT 105,9 -0,3 0,8
I MAJOITUS- JA RAVITSEMISPALVELUT 108,6 0,4 -0,4
J TIETO- JA VIESTINTÄPALVELUT 103,6 0,0 -1,5
L KIINTEISTÖALAN PALVELUT 107,3 0,3 0,9
M AMMATILLISET, TIETEELLISET JA TEKNISET PALVELUT 105,1 -0,3 -0,6
N HALLINTO- JA TUKIPALVELUT 101,2 -0,5 1,1
P KOULUTUSPALVELUT 107,3 1,0 0,5
Q TERVEYDENHUOLTO- JA SOSIAALIPALVELUT 113,6 0,0 3,8
R TAIDE-, VIIHDE- JA VIRKISTYSPALVELUT 105,2 0,2 -0,2
S MUUT PALVELUT 107,0 0,0 1,7
49 Maaliikenne- ja putkijohtokuljetuspalvelut 104,4 0,1 -0,9
49.32 Taksien käyttöön liittyvät palvelut 115,3 -1,1 0,4
49.41 Tieliikenteen tavaraliikennepalvelut 107,2 -0,4 -0,6
50.20 Meri- ja rannikkovesiliikenteen tavaraliikennepalvelut 87,2 -7,7 -12,9
52 Varastointi- ja liikennettä avustavat palvelut 108,8 0,0 4,5
52.10 Varastointipalvelut 108,2 0,2 -0,3
52.24 Lastinkäsittelypalvelut 97,9 -0,5 1,9
53 Posti- ja kuriiripalvelut 133,1 0,6 2,5
53.10 Postin yleispalvelut 139,6 0,6 4,3
53.20 Muut posti-, jakelu- ja kuriiripalvelut 107,0 0,7 -2,8
56 Ravitsemispalvelut 109,4 0,8 2,2
58 Kustannuspalvelut 109,2 0,0 -1,5
61 Televiestintäpalvelut 100,2 -0,1 -3,0
62 Tietokoneiden ohjelmointi- ja konsultointipalvelut ja niihin liittyvät palvelut 103,2 0,0 -0,9
63 Tietopalvelut 92,6 0,0 -1,6
68.20A Toimistotilojen vuokrat 104,6 0,2 0,6
68.20B Liiketilojen vuokrat 103,6 0,5 0,8
69 Lakiasiainpalvelut ja laskentatoimen palvelut 108,1 -0,1 0,4
69.10 Lakiasiainpalvelut 113,9 0,1 1,5
69.20 Laskentatoimen ja kirjanpidon palvelut sekä tilintarkastuspalvelut; veroneuvontapalvelut 105,2 -0,3 -0,1
70.2 Liikkeenjohdon konsultointipalvelut 106,4 -0,2 -1,4
71.2 Tekniset testaus- ja analysointipalvelut 101,2 -0,1 0,3
73 Mainos- ja markkinatutkimuspalvelut 104,2 -0,9 0,7
73.1 Mainospalvelut 103,8 -0,9 0,7
77.32 Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus- ja leasingpalvelut 93,2 -0,2 -1,3
78.20 Tilapäisen työvoiman vuokrauspalvelut 105,9 0,4 1,8
81 Kiinteistön- ja maisemanhoitopalvelut 108,4 0,1 1,7
81.1 Kiinteistönhoitopalvelut 110,4 0,2 2,4
81.2 Siivouspalvelut 107,2 0,1 1,4
85 Koulutuspalvelut 107,3 1,0 0,5
86 Terveydenhuoltopalvelut 113,6 0,0 3,8
90 Kulttuuri- ja viihdepalvelut 115,7 -0,1 0,7
93 Urheilu-, huvi- ja virkistyspalvelut 100,6 0,4 -0,6
95 Tietokoneiden ja henkilökohtaisten ja kotitaloustavaroiden korjauspalvelut 108,2 0,4 1,4
96.01 Tekstiili- ja turkistavaroiden puhdistus- ja (kuiva)pesupalvelut 104,6 -1,0 1,9

Lähde: Tuottajahintaindeksi 2020, joulukuu. Tilastokeskus

Lisätietoja: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi

Vastaava osastopäällikkö: Katri Kaaja


Päivitetty 25.01.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. joulukuu 2020, Liitetaulukko 23. Palvelujen tuottajahintaindeksit 2015=100, BtoAll, 4. neljännes 2020 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.12.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/thi/2020/12/thi_2020_12_2021-01-25_tau_023_fi.html