Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Tuloerojen kehitys Suomessa 1966-2003

Tulokymmenyksen tulo-osuus (%)
Gini-kerroin (%)
Vuosi I II III IV V VI VII VIII IX X Käytettävissä
olevat
tulot
Bruttotulot
Tuotannon-
tekijätulot

1966 3,2 4,8 5,9 6,9 8,0 9,3 10,7 12,4 15,1 23,8 30,9 33,4 38,9
1971 3,7 5,4 6,5 7,5 8,5 9,6 10,7 12,2 14,4 21,4 26,7 30,9 38,5
1976 4,5 6,2 7,2 8,1 9,1 10,0 11,0 12,1 13,6 18,4 21,5 26,3 35,3
1981 4,3 6,3 7,4 8,4 9,3 10,1 11,0 12,1 13,6 17,5 20,5 25,2 35,8
1987 4,8 6,6 7,5 8,3 9,2 10,0 10,9 11,9 13,4 17,6 19,7 25,1 38,0
1988 4,8 6,5 7,5 8,3 9,1 9,9 10,8 11,8 13,4 18,0 20,2 25,8 38,8
1989 4,8 6,4 7,4 8,2 9,1 9,9 10,8 11,9 13,4 18,2 20,4 26,1 39,3
1990 4,9 6,5 7,4 8,2 9,0 9,9 10,8 11,8 13,4 18,1 20,2 25,6 38,9
1991 4,8 6,6 7,5 8,3 9,1 9,8 10,7 11,8 13,4 18,1 20,1 25,1 39,5
1992 4,9 6,7 7,6 8,3 9,0 9,8 10,7 11,7 13,3 18,0 19,7 25,0 41,9
1993 4,9 6,6 7,4 8,1 8,8 9,6 10,6 11,7 13,3 19,1 20,9 26,1 45,3
1994 4,9 6,5 7,4 8,1 8,8 9,6 10,5 11,6 13,4 19,1 20,9 26,1 46,1
1995 4,8 6,4 7,3 8,0 8,8 9,6 10,5 11,7 13,4 19,6 21,7 26,8 46,0
1996 4,7 6,3 7,2 8,0 8,8 9,6 10,5 11,7 13,5 19,8 22,1 27,4 46,4
1997 4,6 6,1 7,0 7,8 8,6 9,5 10,5 11,7 13,5 20,7 23,5 28,5 46,9
1998 4,4 6,0 6,8 7,7 8,6 9,4 10,5 11,7 13,5 21,4 24,6 29,5 46,7
1999 4,4 5,8 6,7 7,6 8,4 9,3 10,3 11,5 13,3 22,8 25,9 30,6 47,2
2000 4,3 5,7 6,6 7,5 8,3 9,3 10,3 11,5 13,4 23,2 26,5 31,2 47,2
2001 4,2 5,8 6,7 7,7 8,5 9,4 10,4 11,7 13,5 22,1 25,6 30,4 46,6
2002 4,2 5,8 6,7 7,7 8,5 9,4 10,4 11,7 13,5 22,1 25,5 30,2 46,2
2003 4,2 5,8 6,7 7,6 8,5 9,4 10,4 11,6 13,6 22,3 25,8 30,3 46,4

Lähde: Tilastokeskus, Tulonjakotilasto (1987-2003), Kulutustutkimus (1966,1971,1976,1981)

Tulokymmenys: väestö on jaettu tulojen mukaan kymmeneen yhtä suureen osaan. Ensimmäisen tulokymmenykseen tulee pienituloisin 10 % väestöstä, kymmenenteen tulokymmenykseen suurituloisin 10 %. Tulo-osuudet kuvaavat, millaisen prosenttiosuuden eri tulokymmenyksiin sijoittuvat taloudet ovat saaneet käytettävissä olevista tuloista.

Tulot on laskettu kotitalouden kulutusyksikköä kohti. Kulutusyksikköasteikko: muunnettu OECD, jonka mukaan talouden ensimmäinen aikuinen saa painon 1, muut aikuiset painon 0,5 ja lapset (0-13 vuotta) painon 0,3.

Tuotannontekijätulot = palkkatulot + yrittäjätulot + omaisuustulot.
Bruttotulot = tuotannontekijätulot + saadut tulonsiirrot.
Käytettävissä olevat tulot = bruttotulot - maksetut tulonsiirrot.

Tuloviidenneksien tulo-osuuksien suhde: kahden suurituloisimman tulokymmenyksen tulo-osuus jaettuna kahden pienituloisimman tulokymmenyksen tulo-osuudella. Toisin sanoin: suurituloisimman 20 % keskiarvotulot jaettuna pienituloisimman 20 % keskiarvotuloilla.

Gini-kerroin on yleisesti käytetty tulonjaon epätasaisuutta kuvaava mittari. Mitä suuremman arvon Gini-kerroin saa, sitä epätasaisemmin ovat tulot jakautuneet.


Päivitetty 17.6.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. 2003, Tuloerojen kehitys Suomessa 1966-2003 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 5.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2003/tjt_2003_2005-06-17_tau_004.html