Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

3 Pienituloisen väestön rakenne vuonna 2011

3.1 Pienituloiset iän mukaan

Pienituloinen osa väestöä poikkeaa rakenteeltaan muusta väestöstä. Iän mukaan tarkasteltuna pienituloisten joukossa on suhteellisen paljon nuoria, 18–24-vuotiaita sekä 75 vuotta täyttäneitä. 18–24-vuotiaita henkilöitä on koko väestöstä noin kahdeksan prosenttia, mutta pienituloisista heidän osuutensa on noin 15 prosenttia. Iäkkäiden 75 vuotta täyttäneiden osuus väestöstä on niinikään kahdeksan prosenttia, mutta pienituloisista heidän osuutensa on lähes 17 prosenttia. Selvästi väestöosuuttaan pienempi ryhmä pienituloisissa ovat 35–49-vuotiaat, joita on koko väestöstä noin 19 prosenttia, mutta pienituloisista 13 prosenttia. (Kuvio 3.1.)

Kuvio 3.1 Pienituloisen, ei pienituloisen ja koko väestön rakenne iän mukaan vuonna 2011

Kuvio 3.1 Pienituloisen, ei pienituloisen ja koko väestön rakenne iän mukaan vuonna 2011

3.2 Pienituloiset kotitalouden elinvaiheen mukaan

Erot pienituloisen ja muun väestön rakenteessa tulevat esiin kun rakennetta tarkastellaan henkilöiden kotitalouden elinvaiheen mukaan. Pienituloisista puolet on yksinasuvia, kun koko väestöstä viidennes on yksinasuvia. Yksinasuvien pienituloisten joukossa erottuvat erityisesti 65 vuotta täyttäneet, joita on koko väestöstä vain noin 7 prosenttia, mutta pienituloisista 20 prosenttia. Lapsiperheissä asuvien osuus pienituloisista on pienempi kuin heidän osuutensa koko väestöstä. Lapsitalouksien joukosta erottuvat kuitenkin yksinhuoltajien talouksissa asuvat henkilöt, joita on koko väestöstä hieman alle 5 prosenttia, mutta pienituloisista vajaat 8 prosenttia. Lapsettomiin pariskuntiin lukeutuvien henkilöiden osuus pienituloisista on puolestaan pienempi kuin heidän osuutensa väestöstä: koko väestöstä kahden aikuisen talouksiin kuuluu 30 prosenttia, mutta pienituloisista vain 14 prosenttia. (Kuvio 3.2.)

Kuvio 3.2 Pienituloisen, ei pienituloisen ja koko väestön rakenne henkilön kotitalouden elinvaiheen mukaan vuonna 2011

Kuvio 3.2 Pienituloisen, ei pienituloisen ja koko väestön rakenne henkilön kotitalouden elinvaiheen mukaan vuonna 2011

3.3 Pienituloiset henkilön sosioekonomisen aseman mukaan

Koko väestön ja pienituloisen väestön erot tulevat selvästi esiin myös kun asiaa tarkastellaan henkilön sosioekonomisen aseman kautta. Työssä olevien eli yrittäjien ja palkansaajien osuus koko väestöstä on noin 40 prosenttia, mutta pienituloisissa heitä on vain noin 12 prosenttia. Yrittäjien osuus pienituloisista on yhtä suuri kuin koko väestöstä, mutta palkansaajien vain pieni osa. Enemmistö pienituloisista on siis työelämän ulkopuolella olevia. Suurin ryhmä ovat eläkeläiset, joita on pienituloisista noin kolmannes. Myös työttömiä ja opiskelijoita on paljon suhteessa heidän pieneen osuuteensa koko väestöstä. (Kuvio 3.3.)

Kuvio 3.3 Pienituloisen, ei pienituloisen ja koko väestön rakenne henkilön sosioekonomisen aseman mukaan vuonna 2011

Kuvio 3.3 Pienituloisen, ei pienituloisen ja koko väestön rakenne henkilön sosioekonomisen aseman mukaan vuonna 2011

Lähde: Tulonjakotilasto 2011, Tilastokeskus

Lisätietoja: Hannele Sauli 09 1734 3497, Kaisa-Mari Okkonen 09 1734 3408

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 20.3.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. Pienituloisuus 2011, 3 Pienituloisen väestön rakenne vuonna 2011 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2011/02/tjt_2011_02_2013-03-20_kat_003_fi.html