Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Asunnon hallintasuhde ja kotitalouksien tulokehitys

Kotitalouksista 68,1 prosenttia asui omistusasunnoissa ja 31,0 prosenttia vuokra-asunnoissa vuonna 2011. Noin 1 prosentilla oli jokin muu asunnon hallintasuhde. Omistusasunnoissa asuvat ovat yleisemmin keskituloja suurituloisempia kuin vuokralla asuvat kotitaloudet. Suurin osa vuokralla asuvista kotitalouksista, noin 58 prosenttia vuonna 2011, kuuluu kolmeen pienituloisimpaan tulokymmenysryhmään. (Liitetaulukko 1.)

Kotitalouden kulutusyksikköä kohti laskettujen eli ekvivalenttien käytettävissä olevien rahatulojen mediaani oli 24 006 euroa omistusasunnoissa ja 16 245 euroa vuokralla asuvilla kotitalouksilla vuonna 2011. Mediaanilla mitatut tulot olivat sekä asunnon omistajilla että vuokralaisilla samansuuruiset kuin edeltävänä vuonna. (Kuvio 1.) Ekvivalentit käytettävissä olevat rahatulot olivat keskiarvolla mitattuna ryhmien mediaanituloja suuremmat, eli omistusasunnoissa asuvilla keskimäärin 26 720 euroa, ja vuokralla asuvilla keskimäärin 18 279 euroa vuonna 2011. Keskiarvotulojen tasot pysyttelivät samoina vuonna 2011 kuin vuotta aikaisemmin.

Pitkällä aikavälillä omistusasunnoissa ja vuokralla asuvien kotitalouksien väliset tuloerot ovat syventyneet tuloryhmien välisten tuloerojen yleisen kehityksen mukaisesti (Tulonjakotilasto 2011). Kun tulot kääntyivät kasvuun 1990-luvun puolivälissä, alkoivat omistusasunnoissa ja vuokralla asuvien kotitalouksien väliset tuloerot kasvaa samalla voimakkaammin. Vuodesta 1995 vuoteen 2011 omistusasuntokotitalouksien mediaanilla mitattu tulotaso nousi reaalisesti 45 prosenttia ja vuokralla asuvien kotitalouksien 25 prosenttia. Tuloerojen kasvu on ollut lähes yhtäjaksoista lukuun ottamatta 2000-luvun jälkipuoliskolta seurannutta hidastuneen tulokehityksen vaihetta, jolloin vuokralla asuvien kotitalouksien tulotaso on pysytellyt noin 68–69 prosentissa omistusasujien tulotasosta. Vuonna 2011 vuokralla asuvien tulotaso verrattuna omistusasujiin oli sama, vajaa 68 prosenttia, kuin vuonna 2010. Tilastojakson alussa vuonna 1990 vastaava osuus oli vielä 80 prosenttia.

Kuviossa 1 on esitetty omistusasunnoissa ja vuokralla asuvien kotitalouksien tulot kotitalouden viitehenkilön ammatissa toimivuuden mukaan. Tulotaso on korkein ammatissa toimivilla: ekvivalenttien käytettävissä olevien rahatulojen mediaani oli omistusasunnoissa asuvilla 28 030 euroa ja vuokralla asuvilla kotitalouksilla 21 680 euroa vuonna 2011. Ammatissa toimimattomien tulotaso on huomattavasti matalampi: omistusasunnoissa asuvilla ekvivalenttien käytettävissä olevien rahatulojen mediaani oli 17 787 euroa ja vuokra-asunnoissa asuvilla kotitalouksilla 13 090 euroa vuonna 2011. Ammatissa toimimattomiin kuuluu lähinnä eläkeläisiä, opiskelijoita ja työttömiä. Vuokralla asuvien ja ammatissa toimimattomien kotitalouksien tulokehitys on ollut kaikkein heikointa. Ryhmän tulot ovat kasvaneet reaalisesti 21 prosenttia 1990-luvun puolivälistä vuoteen 2011.

Kuvio 1. Kotitalouksien reaalitulot asunnon hallintasuhteen ja viitehenkilön ammatissa toimivuuden mukaan vuosina 1990–2011, tulokäsite: kotitalouden käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, mediaani

Kuvio 1. Kotitalouksien reaalitulot asunnon hallintasuhteen ja viitehenkilön ammatissa toimivuuden mukaan vuosina 1990–2011, tulokäsite: kotitalouden käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden, mediaani

Lähde: Tulonjakotilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marie Reijo 09 1734 2547, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 10.4.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. Tulot, asuminen ja asumismenot 2011, 1. Asunnon hallintasuhde ja kotitalouksien tulokehitys . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2011/04/tjt_2011_04_2013-04-10_kat_001_fi.html