Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

3. Suuren asumiskustannusrasitteen kotitaloudet

Suuret asumiskustannukset rasittivat 6,1 prosenttia kotitalouksista ja 4,1 prosenttia henkilöistä vuonna 2011. Asumiskustannukset ovat suuri rasite silloin, kun niihin nettomääräisinä kuluu yli 40 prosenttia kotitalouden käytettävissä olevista rahatuloista. Määritelmää käytetään EU:n tulo- ja elinolotilastossa (EU-SILC). Matalammalla raja-arvolla, yli 30 prosenttia käytettävissä olevista rahatuloista, olivat asumiskustannukset rasite kaikkiaan 14,8 prosentille kotitalouksista vuonna 2011. Näissä kotitalouksissa asui 10,5 kaikista henkilöistä vuonna 2011. Sekä kotitalouksien, joissa asumiskustannukset ovat rasite, että niihin kuuluvien henkilöiden lukumäärä on kääntynyt kasvuun viime vuosikymmenen jälkipuoliskolla eri raja-arvoilla (asumiskustannusten tulo-osuus 30%, 40 %). Vuonna 2005 kotitalouksista 11,8 prosenttilla asumiskustannukset ylittivät 30 prosenttia käytettävissä olevista rahatuloista siten, että 7,2 prosenttilla ne olivat 31–40 prosenttia ja 4,6 prosentilla yli 40 prosenttia. Vastaavasti kotitaloudet, joilla asumiskustannukset ovat alle 11 prosenttia käytettävissä olevista rahatuloista, ovat vähentyneet. Näitä kotitalouksia oli vuonna 2005 vielä 39,5 prosenttia ja vuonna 2011 32,5 prosenttia kaikista kotitalouksista. (Kuvio 6.)

Vuoden 2009 käänteen jälkeen, jolloin suurten asumiskustannusten rasittamissa kotitalouksissa (tulo-osuus yli 40 %) asuvia henkilöitä oli vain vähän enemmän kuin vuonna 2006, on lukumäärä kasvanut edelleen vuosina 2010 ja 2011. Vuodesta 2005 vuoteen 2011 näiden henkilöiden lukumäärä kasvoi 35 prosenttia ja vuonna 2011 yli 7 prosenttia. Suurten asumiskustannusten rasittamissa kotitalouksissa asui kaikkiaan 218 095 henkilöä vuonna 2011. Henkilöistä yli puolet (59,2 %) kuului kahteen pienituloisimpaan ja neljä viidestä (79,7 %) neljään pienituloisimpaan tulokymmenysryhmään. (Kuvio 7.)

Kun otetaan huomioon lisäksi ne kotitaloudet, joiden asumiskustannukset ovat 31–40 prosenttia käytettävissä olevista rahatuloista, asui suuren asumiskustannusrasitteen (tulo-osuus yli 30 %) kotitalouksissa yhteensä 558 829 henkilöä vuonna 2011. Määrä kasvoi lähes 30,6 prosentilla vuodesta 2005 ja lähes 7 prosentilla vuodesta 2010 vuoteen 2011.

Kuvio 6. Kotitaloudet (%) asumiskustannusten tulo-osuuksien mukaisissa ryhmissä vuosina 2002–2011

Kuvio 6. Kotitaloudet (%) asumiskustannusten tulo-osuuksien mukaisissa ryhmissä vuosina 2002–2011

Kuvio 7. Henkilöt (% kaikista henkilöistä), joiden kotitalouksissa asumiskustannukset ovat rasitteena, tulokymmenysryhmän mukaan vuosina 2002–2011

Kuvio 7. Henkilöt (% kaikista henkilöistä), joiden kotitalouksissa asumiskustannukset ovat rasitteena, tulokymmenysryhmän mukaan vuosina 2002–2011


Lähde: Tulonjakotilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marie Reijo 09 1734 2547, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 10.4.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. Tulot, asuminen ja asumismenot 2011, 3. Suuren asumiskustannusrasitteen kotitaloudet . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 16.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2011/04/tjt_2011_04_2013-04-10_kat_003_fi.html