Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

7 Suuret toimeentulovaikeudet vähenivät

Toimeentulovaikeuksissa oleviksi määritellään ne kotitaloudet, joiden on vaikea selviytyä tavanomaisista menoistaan. Tieto perustuu vuodesta 2003 alkaen kotitalouksilta kysyttyyn tietoon siitä, saavatko ne katettua tavanomaiset menonsa nykyisillä tuloillaan suurin vaikeuksin, vaikeuksin, pienin vaikeuksin, melko helposti, helposti vai hyvin helposti.

625 000 kotitaloutta eli 24 prosenttia kaikista kotitalouksista koki vähintään pieniä toimeentulovaikeuksia vuonna 2012. Osuus oli sama edellisenä vuonna. Näistä kotitalouksista 182 000 eli vajaa kolmannes oli pienituloisia. Vuodesta 2003 toimeentulovaikeuksia kokeneiden talouksien osuus on laskenut kuusi prosenttiyksikköä. Pienituloisista talouksista toimeentulovaikeuksia koki 43 prosenttia, prosenttiyksikön vähemmän kuin edellisvuonna ja yhdeksän prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2003. (Kuvio 18, ks. myös tietokantataulukko 5d .)

Toimeentulovaikeuksia kokeneiden talouksien rakenteellisia ominaisuuksia sekä tuloja, tulojen muutoksia ja muita toimeentuloon liittyviä kysymyksiä on kuvattu Tulonjakotilaston vuoden 2011 ennakkotietojen yhteydessä. Samassa yhteydessä esitetään myös vertailutietoja muiden Euroopan maiden kotitalouksista.

Kuvio 18. Tavanomaisten menojen kattaminen tuloilla 2003–2012, prosenttia kotitalouksista

Kuvio 18. Tavanomaisten menojen kattaminen tuloilla 2003–2012, prosenttia kotitalouksista

Lähde: Tulonjakotilasto 2012, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kaisa-Mari Okkonen 029 551 3408

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 20.3.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. tuloerot (kansainvälinen vertailu) 2012, 7 Suuret toimeentulovaikeudet vähenivät . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 13.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2012/01/tjt_2012_01_2014-03-20_kat_007_fi.html