Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

4 Taantuma kurittanut ankarimmin kaikista nuorimpia kotitalouksia

Kotitalouksien, joiden viitehenkilön ikä on 45–54 vuotta, tulotaso on ollut pitkään muihin ikäryhmiin verrattuna korkein, mutta 2000-luvun puolivälin jälkeen tämän ikäryhmän tulotason ovat ottaneet kiinni sekä 35–44- että 55–64-vuotiaiden ikäryhmät. Tosin viimeksi mainitun ikäryhmän tulokehitys on ollut muutaman viimeisimmän vuoden aikana muita edellä mainittuja ikäryhmiä selvästi vaatimattomampaa, mikä ilmenee hyvin kuviossa 7. Kuviosta voi hyvin havaita, että 55–64-vuotiaiden kotitalouksien tulotaso on pysynyt käytännössä ennallaan viimeiset neljä vuotta.

Kuvio 7. Kotitalouden käytettävissä olevat rahatulot kulutusyksikköä kohden viitehenkilön iän mukaan vuosina 1987–2013, mediaani. Euroa vuodessa (vuoden 2013 hinnoin)

Kuvio 7. Kotitalouden käytettävissä olevat rahatulot kulutusyksikköä kohden viitehenkilön iän mukaan vuosina 1987–2013, mediaani. Euroa vuodessa (vuoden 2013 hinnoin)

Ekvivalenteilla mediaanituloilla mitattuna selvästi heikoimmassa asemassa ovat ikäjakauman ääripäissä olevat kotitaloudet. Heikoimmassa taloudellisessa asemassa ovat alle 25-vuotiaiden kotitaloudet. Tämä ei luonnollisestikaan ole yllätys, koska tähän ikäluokkaan sijoittuu paljon opiskelijoita, jotka ovat tyypillisesti pienituloisia. Lisäksi opiskelijoiden tuloissa ei ole huomioitu mahdollisia opintolainoja. Iäkkäimmän ikäryhmän, eli 75 vuotta täyttäneiden tulot ovat vain vähän korkeammat kuin nuorimman ikäryhmän tulot. Muutenkin iäkkäin ikäryhmä on nuoriin nähden paremmassa asemassa, sillä heidän tulonsa ovat viime vuosina edes hienoisesti kasvaneet, mitä kaikista nuorimmilla ei ole tapahtunut.

Nuorimmassa ikäluokassa kotitalouksien tulokehitys on ollut vaatimatonta jo vuodesta 2008 lähtien. Kuviosta 8 voi hyvin havaita, että meneillään oleva taantuma on kohdellut kaikista ankarimmin nuorimpien ikäluokkien kotitalouksia. Kahdessa nuorimmassa ikäryhmässä vuositulot ovat reaalisesti alentuneet vuosina 2008–2013 keskimäärin 0,2 – 0,3 prosenttia vuodessa.

Päinvastainen tulokehitys on viime vuosina havaittavissa juuri eläkkeelle siirtyneiden kotitalouksien tuloissa. Ikäluokkaan 65–74-vuotta kuuluneiden kotitalouksien keskimääräinen reaalitulojen vuosimuutos oli vuosina 2008–2013 lähes kolme prosenttia, mikä on kaikki ikäryhmät huomioiden selvästi korkein muutosprosentti.

Kuvio 8. Kotitalouksien reaalitulojen keskimääräiset vuosimuutokset (%) viitehenkilön iän mukaan vuosina 1987–2013. Tulokäsite ekvivalentti käytettävissä oleva rahatulo, mediaani

Kuvio 8. Kotitalouksien reaalitulojen keskimääräiset vuosimuutokset (%) viitehenkilön iän mukaan vuosina 1987–2013. Tulokäsite ekvivalentti käytettävissä oleva rahatulo, mediaani

Lähde: Tulonjakotilasto 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Ruotsalainen 029 551 2610

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 02.04.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. Väestöryhmittäiset tuloerot 2013, 4 Taantuma kurittanut ankarimmin kaikista nuorimpia kotitalouksia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tjt/2013/03/tjt_2013_03_2015-04-02_kat_004_fi.html