Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

5 Keski-ikäiset lapsettomat parit hyvin toimeentulevia

Kotitalouden elinvaihe on taustamuuttuja, jolla kuvataan sitä, millaisessa elämänvaiheessa kotitalous on tilastovuoden aikana elänyt. Elinvaiheluokituksen muodostamisessa tärkeässä asemassa ovat muun muassa lasten lukumäärät ja iät, sekä huoltajien lukumäärät kotitaloudessa. Yksin asuvilla ja lapsettomilla pariskunnilla myös viitehenkilön ikätietoa käytetään elinvaiheluokituksen muodostamisessa.

Kuviosta 9 voi hyvin havaita, että elinvaiheen mukaan tarkasteltuna selvästi suurituloisimpia ovat kotitaloudet, jotka muodostuvat keski-ikäisistä ja hieman sitä vanhemmista lapsettomista pariskunnista. He ovat pysytelleet selvästi suurituloisimpana elinvaiheryhmänä 1990-luvun alun lamasta lähtien.

Elinvaiheryhmistä pienituloisimpia ovat koko tarkasteluperiodin ajan olleet aivan viimeisintä vuotta lukuun ottamatta yhden hengen taloudessa elävät 65 vuotta täyttäneet henkilöt. Tämän ryhmän tulotason alitti vuonna 2013 alle 35-vuotiaat yksineläjät, joiden tulokehitys on ollut viime vuosina tosi heikko. Vuodesta 2009 alkaen kyseisen ryhmän reaalitulot ovat sukeltaneet miinukselle muita ryhmiä selvästi voimakkaimmin.

Kuvio 9. Kotitalouksien käytettävissä olevat rahatulot kulutusyksikköä kohden kotitalouden elinvaiheen mukaan vuosina 1989–2013, mediaani. Euroa vuodessa (2013 hinnoin)

Kuvio 9. Kotitalouksien käytettävissä olevat rahatulot kulutusyksikköä kohden kotitalouden elinvaiheen mukaan vuosina 1989–2013, mediaani. Euroa vuodessa (2013 hinnoin)

Myös yhden huoltajan kotitalouksilla (yksinhuoltajat) tulokehitys ollut 2000-luvulla sen verran vaatimatonta, että heidän sijoittumisensa pienituloisimpien joukkoon on viime vuosina entisestään vahvistunut. Yhden huoltajan kotitalouksien reaalitulot ovat meneillään olevan taantuman aikana alentuneet, kuten kuviosta 10 voi hyvin havaita. Tosin lapsettomilla alle 35-vuotiailla pareilla ja yksinasuvilla alle 35-vuotiailla vuotuinen reaalitulojen supistuminen on ollut vuosien 2008–2013 aikana vielä yhden huoltajan talouksia voimakkaampaa.

Kuluvan taantuman aikana paras tulokehitys on ollut lapsettomilla 65 vuotta täyttäneillä pariskunnilla, joiden reaalitulojen keskimääräinen vuosikasvu on ollut keskimäärin runsaat kaksi prosenttia vuodessa aikavälillä 2008–2013. Lähes yhtä hyvään kasvuprosenttiin ovat päässeet 65 vuotta täyttäneet yksineläjät, heillä reaalitulojen kasvu on viime vuosina ollut keskimäärin lähes kaksi prosenttia vuodessa.

Kuvio 10. Kotitalouksien reaalitulojen keskimääräiset vuosimuutokset (%) kotitalouden elinvaiheen mukaan vuosina 2008–2013. Tulokäsite ekvivalentti käytettävissä oleva rahatulo, mediaani

Kuvio 10. Kotitalouksien reaalitulojen keskimääräiset vuosimuutokset (%) kotitalouden elinvaiheen mukaan vuosina 2008–2013. Tulokäsite ekvivalentti käytettävissä oleva rahatulo, mediaani

Tämän elinvaiheittaisen samoin kuin tämän julkaisun muidenkin tarkastelujen yhteydessä on hyvä muistaa, että kuvatut tulomuutokset eivät välttämättä aina kuvaa kyseisissä ryhmissä olleiden yksittäisten henkilöiden tai kotitalouksien todellista tulokehitystä, koska ryhmistä lähteneet ja ryhmiin tulleet vaikuttavat ryhmien tulotasoihin ja niiden muutoksiin. Esimerkiksi eläkeikäisten tulomuutoksiin on tarkasteluperiodin aikana vaikuttanut se, että toisaalta iäkkäämmästä päästä pelkän kansaneläkkeen varassa eläviä pienituloisia eläkeläisiä on poistunut ryhmästä luonnollisen poistuman kautta, ja toisaalta ryhmään tulleet uudet eläkeläiset ovat poistuneisiin nähden suurituloisempia ansioeläkeläisiä. Tässä tapauksessa tulomuutoksia selittävät todellisten tulomuutosten lisäksi myös rakenteelliset tekijät.


Lähde: Tulonjakotilasto 2013, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Ruotsalainen 029 551 2610

Vastaava tilastojohtaja: Riitta Harala


Päivitetty 02.04.2015

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. Väestöryhmittäiset tuloerot 2013, 5 Keski-ikäiset lapsettomat parit hyvin toimeentulevia . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 15.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2013/03/tjt_2013_03_2015-04-02_kat_005_fi.html