Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 2. Kotitalouksien tulojen rakenne tuloluokittain vuonna 2014. Tuloluokat muodostettu bruttotulojen perusteella

  Bruttotulot, euroa
0–14 999 15 000–
19 999
20 000–
39 999
40 000–
69 999
70 000–
99 999
100 000–
119 999
120 000–
149 999
150 000– Kaikki
kotitaloudet
Kotitalouksia haastattelussa 696 582 2 289 3 326 2 051 718 516 548 10 726
Kotitalouksia perusjoukossa, 1000 290 274 733 727 374 113 68 62 2 641
Kotitalouden keskikoko 1,06 1,11 1,58 2,40 2,97 3,13 3,19 3,21 2,04
Aikuisia keskimäärin 1,05 1,07 1,41 1,86 2,10 2,23 2,24 2,27 1,63
Lapsia keskimäärin 0,02 0,03 0,17 0,54 0,87 0,90 0,96 0,94 0,41
Kulutusyksiköitä keskimäärin 1,03 1,05 1,26 1,61 1,85 1,93 1,95 1,98 1,46
Ammatissa toimivia keskimäärin 0,07 0,13 0,45 1,06 1,64 1,72 1,83 1,79 0,83
1. Palkat 1 224 2 550 11 251 32 627 62 669 81 661 102 876 133 198 30 620
2. Yrittäjätulot 147 282 742 2 214 4 157 6 444 6 997 15 663 2 271
3. Omaisuustulot 185 296 782 1 740 3 266 6 737 11 225 44 603 2 830
4. Tuotannontekijätulot (1+2+3) 1 556 3 128 12 774 36 582 70 092 94 841 121 098 193 464 35 721
5. Saadut tulonsiirrot 10 427 14 406 16 648 17 197 12 435 14 220 11 854 14 726 15 014
6. Bruttotulot (4 + 5) 11 548 17 422 29 271 53 703 82 492 109 031 132 933 208 115 50 605
7. Maksetut tulonsiirrot 824 2 096 5 345 12 749 22 991 34 091 43 410 72 660 12 827
8. Käytettävissäolevat rahatulot (6–7) 10 724 15 326 23 926 40 955 59 502 74 940 89 523 135 454 37 778
Valtionveronalaiset tulot 9 063 15 100 27 696 52 755 80 906 110 278 129 744 198 557 48 916

Lähde: Tulonjakotilasto 2014, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Ruotsalainen 029 551 2610

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 01.04.2016

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. Väestöryhmittäiset tuloerot 2014, Liitetaulukko 2. Kotitalouksien tulojen rakenne tuloluokittain vuonna 2014. Tuloluokat muodostettu bruttotulojen perusteella . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2014/02/tjt_2014_02_2016-04-01_tau_002_fi.html