Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

5 Kotitalouksien toimeentulovaikeudet

Edellä kuvattu pienituloisuus ottaa huomioon koko kotitalouden vuosittaiset rahatulot ja suhteuttaa ne kansalliseen keskituloon. Pienituloisuuden ajatellaan indikoivan köyhyyden kokemisen riskiä. Pienituloisuus ei kuitenkaan ota huomioon kulutusmenoja tai varallisuutta, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi siihen, miten pienituloiseksi määrittyvä kotitalous tulee toimeen 1) . Pienituloisuustarkastelun syventämiseksi onkin mielekästä tarkastella myös kotitalouksien omaa käsitystä siitä, miten helposti ne tulevat toimeen tuloillaan. Tulonjakotilastossa on vuodesta 2003 alkaen kysytty kotitalouksilta sitä, saavatko ne katettua tavanomaiset menonsa nykyisillä tuloillaan suurin vaikeuksin, vaikeuksin, pienin vaikeuksin, melko helposti, helposti vai hyvin helposti.

653 000 kotitaloutta eli 24,6 prosenttia kaikista kotitalouksista koki vähintään pieniä toimeentulovaikeuksia vuonna 2015. Osuus oli 0,4 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuonna 2014. Vaikeuksia tai suuria vaikeuksia kokeneiden osuus kasvoi myös aavistuksen (7,3 prosenttia vuonna 2014, 7,7 prosenttia vuonna 2015).

Eniten toimeentulovaikeuksia kokevat yhden huoltajan taloudet, joista noin 54 prosenttia kokee vähintään pieniä vaikeuksia, ja vakavampia vaikeuksia kokee noin 24 prosenttia. Myös yhden hengen taloudet kokevat keskimääräistä useammin toimeentulovaikeuksia (kuvio 17). Erityisesti yhden huoltajan talouksien kokemiin toimeentulovaikeuksiin liittyy vuosien välistä satunnaisvaihtelua, joka voi johtua kotitalouksien pienestä määrästä tutkimuksen otoksessa. Suurien vaikeuksien kokeminen on kuitenkin lisääntynyt viime vuosina. Vähiten toimeentulovaikeuksia kokevat lapsettomat parit, joista vain noin kolme prosenttia oli toimeentulovaikeuksissa vuonna 2015.

Kuvio 17. Vaikeuksin tai suurin vaikeuksin toimeen tulevien kotitalouksien osuus elinvaiheen mukaan vuosina 2003–2015, prosenttia

Kuvio 17. Vaikeuksin tai suurin vaikeuksin toimeen tulevien kotitalouksien osuus elinvaiheen mukaan vuosina 2003–2015, prosenttia

1) Omistusasumisen vaikutusta pienituloisuuteen niin sanotun laskennallisen asuntotulon kautta sekä varallisuudeksi laskettavien myyntivoittojen vaikutusta pienituloisuuteen on mahdollista tarkastella väestöryhmittäin. Tiedot pienituloisuudesta näillä vaihtoehtoisilla tulokäsitteillä on julkaistu tulonjakotilaston tietokantataulukoissa 5a-5c.

Lähde: Tulonjakotilasto 2015, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kaisa-Mari Okkonen 029 551 3408

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 03.03.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. Pienituloisuus 2015, 5 Kotitalouksien toimeentulovaikeudet . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2015/01/tjt_2015_01_2017-03-03_kat_005_fi.html