Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

5 Kotitalouksien toimeentulovaikeudet

Edellä kuvattu pienituloisuus ottaa huomioon koko kotitalouden vuosittaiset rahatulot ja suhteuttaa ne kansalliseen keskituloon. Pienituloisuuden ajatellaan indikoivan köyhyyden kokemisen riskiä. Pienituloisuus ei kuitenkaan ota huomioon kulutusmenoja tai varallisuutta, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi siihen, miten pienituloiseksi määrittyvä kotitalous tulee toimeen 1) . Pienituloisuustarkastelun syventämiseksi onkin mielekästä tarkastella myös kotitalouksien omaa käsitystä siitä, miten helposti ne tulevat toimeen tuloillaan. Tulonjakotilastossa on vuodesta 2003 alkaen kysytty kotitalouksilta sitä, saavatko ne katettua tavanomaiset menonsa nykyisillä tuloillaan suurin vaikeuksin, vaikeuksin, pienin vaikeuksin, melko helposti, helposti vai hyvin helposti.

665 000 kotitaloutta eli 24,9 prosenttia kaikista kotitalouksista koki vähintään pieniä toimeentulovaikeuksia vuonna 2016. Osuus oli 0,3 prosenttiyksikköä suurempi kuin vuonna 2015. Vaikeuksia tai suuria vaikeuksia kokeneiden osuus kuitenkin väheni aavistuksen (7,7 prosenttia vuonna 2015, 7,4 prosenttia vuonna 2016).

Eniten toimeentulovaikeuksia kokevat yhden huoltajan taloudet, joista noin 46 prosenttia kokee vähintään pieniä vaikeuksia, ja vakavampia vaikeuksia kokee vajaat 19 prosenttia. Yhden huoltajan talouksien kokemiin toimeentulovaikeuksiin liittyy kuitenkin runsaasti otostilastosta johtuvaa vuosivaihtelua, mistä syystä yksittäisten vuosimuutosten sijaan keskeisempi havainto on selvä tasoero muihin kotitaloustyyppeihin nähden. Myös yhden hengen taloudet kokevat keskimääräistä useammin toimeentulovaikeuksia (kuvio 14). Vähiten toimeentulovaikeuksia kokevat lapsettomat parit, joista vain noin kolme prosenttia oli toimeentulovaikeuksissa vuonna 2016.

Kuvio 14. Vaikeuksin tai suurin vaikeuksin toimeen tulevien kotitalouksien osuus elinvaiheen mukaan vuosina 2003–2016, prosenttia

Kuvio 14. Vaikeuksin tai suurin vaikeuksin toimeen tulevien kotitalouksien osuus elinvaiheen mukaan vuosina 2003–2016, prosenttia

1) Omistusasumisen vaikutusta pienituloisuuteen niin sanotun laskennallisen asuntotulon kautta sekä varallisuudeksi laskettavien myyntivoittojen vaikutusta pienituloisuuteen on mahdollista tarkastella väestöryhmittäin. Tiedot pienituloisuudesta näillä vaihtoehtoisilla tulokäsitteillä on julkaistu tulonjakotilaston tietokantataulukoissa 16–18.

Lähde: Tulonjakotilasto 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kaisa-Mari Okkonen 029 551 3408

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 02.03.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. Pienituloisuus 2016, 5 Kotitalouksien toimeentulovaikeudet . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.6.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2016/01/tjt_2016_01_2018-03-02_kat_005_fi.html