Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1 Asunnon hallintasuhde: vuokra-asunnot yleistyneet

Kotitalouksista 64,6 prosenttia asui omistusasunnossa ja 32,9 prosenttia vuokra-asunnossa vuonna 2016. Noin 3 prosentilla oli jokin muu asunnon hallintasuhde. Velattomassa ja velkaisessa omistusasunnossa kummassakin asui vajaa kolmannes kotitalouksista. (Liitetaulukko 1; Tietokantataulukko 24.)

Vuokra-asunto oli yleisin asunnon hallintasuhde kahdessa pienituloisimmassa tulokymmenysryhmässä ja tilastomääritelmän mukaan pienituloisilla kotitalouksilla. Omistusasunto oli sitä yleisempi hallintasuhde mitä korkeampi kotitalouden tulotaso oli. Ensimmäisen tulokymmenysryhmän kotitalouksista 36,4 prosenttia, kolmannen tulokymmenysryhmän kotitalouksista yli puolet (54 %) ja suurituloisimman tulokymmenysryhmän kotitalouksista 89,9 prosenttia asui omistusasunnossa vuonna 2016. Pienituloisista kotitalouksista vajaat 39 prosenttia asui omistusasunnossa ja yli 59 prosenttia vuokra-asunnossa. Omistusasuminen olivat yleisimmillään viimeksi 2000-luvun puolivälissä, jonka jälkeen vuokra-asunto on kasvattanut osuuttaan, etenkin pienituloisten kotitalouksien asunnon hallintasuhteena. Vuonna 2005 kaikista kotitalouksista vielä noin 67 prosenttia ja pienituloisista kotitalouksista 46 prosenttia asui omistusasunnoissa.

Nuorimpien, yhden henkilön ja parien, sekä yksinhuoltajien kotitalouksia lukuunottamatta omistusasunto oli vallitseva hallintasuhde kaikissa muissa elinvaiheryhmissä, ja erityisesti myöhäisissä elinvaiheissa. Alle 35-vuotiaiden, yhden henkilön kotitalouksista huomattava osa, eli 76,2 prosenttia ja lapsettomista pareista 69,4 prosenttia asui vuokra-asunnossa. Vuodesta 2005 vuoteen 2016 omistusasunnoissa asuvien osuus pieneni, ja vastaavasti vuokralla asuvien osuus kasvoi eniten juuri alle nuorten alle 35-vuotiaiden, lapsettomien parien kotitalouksissa. Omistusasumisen osuus sitä vastoin kasvoi hieman parien lapsiperheissä, joissa nuorin lapsi oli alle 7–12-vuotias. Heillä asuntovelat olivat selvästi yleisempiä kuin muissa lapsiperheissä ja elinvaiheissa. (Kuvio 1; Liitetaulukko 2.)

Kuvio 1. Omistus- ja vuokra-asunto kotitalouden asunnon hallintasuhteena elinvaiheen mukaan vuosina 2005 ja 2016, % kotitalouksista

Kuvio 1. Omistus- ja vuokra-asunto kotitalouden asunnon hallintasuhteena elinvaiheen mukaan vuosina 2005 ja 2016, % kotitalouksista

Lähde: Tulonjakotilasto 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marie Reijo 029 551 2547

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 28.03.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. Tulot, asuminen ja asumismenot 2016, 1 Asunnon hallintasuhde: vuokra-asunnot yleistyneet . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2016/03/tjt_2016_03_2018-03-28_kat_001_fi.html