Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 5. Kotitalouksien asumiskustannus- ja asumismenoindikaattoreita kotitalouden viitehenkilön sosioekonomisen aseman mukaan vuonna 2016

Sosioekonominen
asema
Kotitalouksia Koti- talouden keski-
koko
Asuin- pinta-
ala
Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohti Asumis- kustan- nusten tulo- osuus Asumis- menojen tulo- osuus Asumis-
kustan-
nusten
tulo-
osuus
yli
40 % 1)
  Otos Perus-
joukko
  Pl.
asumis-
kustan-
nukset
  Pl.
asumis-
kustan-
nukset
  Lkm Lkm,
1 000
Lkm,
keski-
arvo
m2,
keski-
arvo
€,
keski-
arvo
€,
keski-
arvo
€,
medi-
aani
€,
medi-
aani
%,
mediaani
%,
mediaani
%
Ammatissa
toimivat
6 533 1 450,0 2,5 100,1 30 725 26 449 27 731 23 495 11,9 22,0 3,3
Ylemmät
toimihenkilöt
1 980 415,3 2,6 106,5 37 317 32 919 33 894 30 035 9,7 22,0 1,4
Alemmat
toimihenkilöt
1 611 434,8 2,3 89,3 27 196 22 735 25 797 21 439 13,4 22,8 3,7
Työntekijät 1 416 420,7 2,4 90,6 25 741 21 677 24 758 20 965 13,5 21,5 2,8
Maatalousyrittäjät 428 32,1 3,0 172,0 28 076 25 475 25 636 23 744 8,8 10,5 5,5
Muut yrittäjät 1 098 147,2 2,6 124,9 37 372 33 019 29 177 25 250 11,0 22,5 8,9
Ammatissa
toimimattomat
3 677 1 227,1 1,5 76,5 19 425 15 111 17 069 12 582 18,4 21,2 10,4
Eläkeläiset 2 772 897,5 1,5 85,0 21 684 17 674 18 773 15 325 16,0 19,2 5,7
- Ylemmät
  toimihenkilöt
596 132,3 1,6 106,7 31 277 27 034 27 401 23 877 12,2 15,7 4,4
- Alemmat
  toimihenkilöt
798 287,5 1,4 80,6 21 300 17 160 19 302 15 794 17,5 20,6 5,3
- Työntekijät 883 329,4 1,4 76,2 19 168 15 173 17 969 14 022 17,4 19,8 6,5
- Maatalous-
  yrittäjät
214 57,1 1,4 92,2 16 189 13 563 14 609 11 429 13,1 13,6 6,6
- Muut
  yrittäjät
225 60,4 1,6 103,0 24 175 20 441 17 195 14 343 15,5 16,4 4,9
- Muut
  eläkeläiset
56 30,8 1,3 76,8 16 288 11 222 14 252 9 747 18,8 19,9 5,2
Työttömät 436 171,6 1,5 57,7 14 299 9 018 13 661 7 745 24,5 26,2 13,5
Opiskelijat
ja muut
469 158,0 1,6 48,7 12 158 7 169 11 928 6 714 30,2 32,6 34,1
Kaikki kotitaloudet 10 210 2 677,1 2,0 89,3 25 545 21 252 22 793 18 647 14,7 21,7 6,6
1) Kotitalouden varsinaisen asunnon kiinteistövero on luettu käytettävissä olevien rahatulojen sijaan asumiskustannuksiin asumiskustannusten ja -menojen tulo-osuuksissa.

Lähde: Tulonjakotilasto 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marie Reijo 029 551 2547

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 28.03.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. Tulot, asuminen ja asumismenot 2016, Liitetaulukko 5. Kotitalouksien asumiskustannus- ja asumismenoindikaattoreita kotitalouden viitehenkilön sosioekonomisen aseman mukaan vuonna 2016 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 14.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2016/03/tjt_2016_03_2018-03-28_tau_005_fi.html