Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

2. Pienituloisuus Euroopan maissa

2.1 Pienituloisten osuus väestöstä on Suomessa Euroopan matalimpia

Pienituloisissa kotitalouksissa asuvien osuus väestöstä oli Suomessa 11,6 prosenttia vuonna 2015 1) . Tuolloin 28 EU-maassa keskimäärin 17,3 prosenttia väestöstä oli pienituloisia. Suurin pienituloisten osuus Euroopan maissa oli Serbiassa, missä pienituloisiin kotitalouksiin kuului 25,5 prosenttia väestöstä. EU:n jäsenmaista vain Romaniassa on yhtä suuri osuus pienituloisia. Yli viidennes väestöstä oli pienituloisia myös Bulgariassa, Espanjassa, Liettuassa, Makedoniassa, Latviassa, Virossa, Kreikassa ja Italiassa. Pienituloisten osuus väestöstä oli alle 10 prosenttia vain Islannissa (8,8 %) ja Tsekeissä (9,7 %). (Kuvio 7.) Pienituloisiksi katsotaan kaikki henkilöt, joiden kotitalouden käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohden on alle 60 prosenttia kansallisesta keskitulosta. Pienituloisuuden euromääräinen raja siis vaihtelee maittain. Suomessa se oli noin 1 190 euroa kuukaudessa yhden hengen taloudessa vuonna 2015.

Kuvio 7. Pienituloisten osuus väestöstä Euroopan maissa vuonna 2015

Kuvio 7. Pienituloisten osuus väestöstä Euroopan maissa vuonna 2015

2.2 Lasten ja työssäkäyvien pienituloisuusasteet ovat Suomessa Euroopan matalimmat

Väestöryhmittäinen köyhyysriski ja pienituloisuuden rakenne vaihtelevat maittain. Alle 18-vuotiaiden pienituloisuusaste oli vuonna 2015 Suomessa kaikkien EU-maiden matalin, 9,3 prosenttia. Myös 65 vuotta täyttäneiden pienituloisuusaste on alle 28 EU-maan keskiarvon, 12,3 prosenttia. Lasten pienituloisuus on yleisintä Romaniassa, Bulgariassa, Serbiassa ja Espanjassa, ikääntyvien pienituloisuus taas on vertailumaista yleisintä Virossa, Latviassa ja Liettuassa. (Kuvio 8.)

Kuvio 8. Lasten ja 65 vuotta täyttäneiden pienituloisuusasteet Euroopassa vuonna 2015, maat on järjestetty lasten pienituloisuusasteen mukaan

Kuvio 8. Lasten ja 65 vuotta täyttäneiden pienituloisuusasteet Euroopassa vuonna 2015, maat on järjestetty lasten pienituloisuusasteen mukaan

Työssäkäyvien 18–64-vuotiaiden henkilöiden pienituloisuus on Euroopan vähäisintä Suomessa (3,1 %) ja Tsekeissä (3,8 %). Vertailumaiden toisessa päässä on Romania, jossa työssäkäyvän köyhyysriski oli yli kuusinkertainen Suomeen verrattuna. 28 EU-maassa keskimäärin 9,6 prosenttia työssäkäyvistä on pienituloisia. (Kuvio 9.)

Kuvio 9. Työssäkäyvien pienituloisuusaste Euroopan maissa vuonna 2015

Kuvio 9. Työssäkäyvien pienituloisuusaste Euroopan maissa vuonna 2015

1) Suomen pienituloisuustietoja vuodelta 2016 on julkaistu tulonjakotilastossa 2.3.2018.

Lähde: Tulonjakotilasto 2016, Tilastokeskus

Lisätietoja: Kaisa-Mari Okkonen 029 551 3408, Veli-Matti Törmälehto 029 551 3680

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 24.5.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. Tuloerot (kansainvälinen vertailu) 2016, 2. Pienituloisuus Euroopan maissa . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2016/04/tjt_2016_04_2018-05-24_kat_002_fi.html