Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1 Asunnon hallintasuhde: vuokra-asunto yleistynyt pienituloisten asunnon hallintasuhteena

Kotitalouksista 64,7 prosenttia asui omistusasunnossa ja 32,8 prosenttia vuokra-asunnossa vuonna 2017. Noin 3 prosentilla oli jokin muu asunnon hallintasuhde. Velattomassa ja velkaisessa omistusasunnossa kummassakin asui vajaat kolmannes kotitalouksista. (Liitetaulukko 1; Tietokantataulukko 24.)

Vuokra-asunto oli asunnon hallintasuhteena suurimmalla osalla kahteen pienituloisimpaan tulokymmenysryhmään kuuluvilla ja tilastomääritelmän mukaan pienituloisilla kotitalouksilla. Omistusasunto oli sitä yleisempi hallintasuhde mitä korkeampi kotitalouden tulotaso oli. Ensimmäisessä tulokymmenysryhmässä 38,5 prosenttia, ja esimerkiksi kolmannessa tulokymmenysryhmässä yli puolet (52,3 %) ja kaikkein suurituloisimmassa tulokymmenysryhmässä 92,3 prosenttia kotitalouksista asui omistusasunnossa vuonna 2017. Pienituloisista kotitalouksista noin 39 prosenttia asui omistusasunnossa ja yli 58 prosenttia vuokra-asunnossa vuonna 2017.

Asuntovelkaisuus oli yleisintä suurituloisimmissa tuloryhmissä, joihin kuuluu suhteellisen paljon ammatissa toimivien viitehenkilöiden kotitalouksia. Kolmessa suurituloisimmassa tuloryhmässä vähintään puolella oli asuntovelkaa vuonna 2017.

Elinvaiheen mukaan omistusasunto oli vallitseva asunnon hallintasuhde lukuun ottamatta nuorimpien, yhden henkilön ja parien, sekä yksinhuoltajien kotitalouksia. Asuntovelallisia oli eniten parien lapsiperheissä. Heistä noin 68 prosentilla oli velkainen ja 13 prosentilla velaton omistusasunto. Velaton omistusasunto oli yleisin asunnon hallintasuhde myöhemmissä elinvaiheissa. 65 vuotta täyttäneiden yhden henkilön kotitalouksista 60,1 prosentilla ja lapsettomien parien kotitalouksista 75,9 prosentilla oli velaton omistusasunto. (Kuvio 1.)

Nuorten alle 35-vuotiaiden yhden henkilön kotitalouksista huomattava osa, eli 82,2 prosenttia ja lapsettomista pareista 65,6 prosenttia asui vuokra-asunnossa. Yhden henkilön kotitalouksissa yhteensä ja yhden huoltajan kotitalouksissa lähes puolet asui vuokra-asunnossa vuonna 2017. Vuokra-asunto oli myöhemmissä elinvaiheissa yleinen asunnon hallintasuhde yhden henkilön kotitalouksissa. 65 vuotta täyttäneistä yhden henkilön kotitalouksista noin 29 prosenttia asui vuokra-asunnossa.

Omistusasuminen oli viimeksi yleisimmillään viime vuosikymmenen puolivälissä, jonka jälkeen vuokra-asunto on kasvattanut osuuttaan, etenkin pienituloisten kotitalouksien asunnon hallintasuhteena. Vuonna 2005 kaikista kotitalouksista vielä noin 67 prosenttia ja pienituloisista kotitalouksista 46 prosenttia asui omistusasunnoissa.

Kuvio 1. Asunnon hallintasuhde kotitalouden elinvaiheen mukaan vuonna 2017, % kotitalouksista

Kuvio 1. Asunnon hallintasuhde kotitalouden elinvaiheen mukaan vuonna 2017, % kotitalouksista

Lähde: Tulonjakotilasto 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marie Reijo 029 551 2547

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 13.03.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. väestöryhmittäiset tuloerot 2017, 1 Asunnon hallintasuhde: vuokra-asunto yleistynyt pienituloisten asunnon hallintasuhteena . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2017/03/tjt_2017_03_2019-03-13_kat_001_fi.html