Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

2 Kotitalouksien tulokehitys asunnon hallintasuhteen mukaan: tuloero lähes ennallaan

Kotitalouksien tulokehitys oli yleisesti heikkoa vuosina 2011–2017. Vuoteen 2011 verrattuna kotitalouksien reaalinen tulotaso pysyi vuonna 2017 keskimäärin hieman korkeampana. Tämä oli seurausta vuoden 2014 jälkeisestä pienoisesta kasvusta tuloissa.

Omistusasunnoissa ja vuokra-asunnoissa asuvien kotitalouksien reaalinen tulotaso oli vuonna 2017 noin 3 prosenttia korkeampi kuin vuonna 2014. Asumiskustannusten jälkeinen reaalinen tulotaso oli omistusasunnoissa asuvilla yli 4 prosenttia ja vuokra-asunnoissa asuvilla kotitalouksilla yli 5 prosenttia korkeampi kuin vuonna 2014. Vuokra-asunnoissa asuvien kotitalouksien suotuisa tulokehitys oli seurausta edeltäviltä vuosilta, sillä heillä tulotason kasvu taittui hieman vuonna 2017. Tulotaso ennen ja jälkeen asumiskustannusten oli noin 1 prosentin pienempi kuin edellisenä vuonna. Sitä vastoin omistusasunnoissa asuvien kotitalouksien tuloissa oli sekä velkaisilla että velattomilla kotitalouksilla pientä kasvua vuonna 2017. Tulotaso omistusasunnoissa asuvilla kotitalouksilla yhteensä ennen asumiskustannuksia oli noin 1 prosentin ja niiden jälkeen lähes 2 prosenttia suurempi kuin edellisenä vuonna. (Kuvio 2; Tietokantataulukot 24.)

Kuvio 2. Kotitalouksien mediaanitulot asunnon hallintasuhteen mukaan vuosina 1995–2017, vuoden 2017 hinnoin

Kuvio 2. Kotitalouksien mediaanitulot asunnon hallintasuhteen mukaan vuosina 1995–2017, vuoden 2017 hinnoin
Tulokäsitteet: Ekvivalentti käytettävissä oleva rahatulo kotitaloutta kohti ja ekvivalentti käytettävissä oleva rahatulo asumiskustannusten jälkeen kotitaloutta kohti, mediaanitulot. Ekvivalentti tulo on kotitalouden käytettävissä oleva rahatulo jaettuna kotitalouden kulutusyksiköillä.

Vuonna 2017 kaikkien kotitalouksien asumiskustannusten jälkeinen ekvivalentti käytettävissä olevan rahatulon mediaani oli 18 900 euroa. Omistusasunnoissa asuvien kotitalouksien mediaanitulo oli 23 100 euroa: velattomilla 20 200 euroa ja velkaisilla 25 700 euroa. Vuokralla asuvien kotitalouksien asumiskustannusten jälkeinen tulotaso (11 600 euroa) oli noin puolet omistusasuntokotitalouksien mediaanitulosta.

Pitkällä aikavälillä, taloudellisen kasvun aikana 1990-luvun jälkipuoliskolta vuoteen 2011, omistusasunnoissa ja vuokralla asuvien kotitalouksien tulotasot eriytyivät selvemmin. Vuokra-asunnoista tuli aiempaa pienituloisempien kotitalouksien asunnon hallintasuhde (tietokantataulukko 6).

Vertailukelpoiset tiedot asumiskustannusten jälkeisistä tuloista ovat saatavissa vuodesta 2002 lähtien. Esimerkiksi vuonna 2005, vuokralla asuvien kotitalouksien tulotaso oli 70 prosenttia ja asumiskustannusten jälkeen 55 prosenttia omistusasunnoissa asuvien kotitalouksien mediaanituloista. Vuonna 2011 vuokralla asuvien kotitalouksien tulotaso oli 68 prosenttia ja asumiskustannusten maksamisen jälkeen 53 prosenttia omistusasunnnoissa asuvien kotitalouksien mediaanituloista.

Pienituloisilla kotitalouksilla omistusasunnoissa asuvien tulot olivat samoin korkeammat kuin vuokra-asunnoissa asuvilla kotitalouksilla. Ryhmien välinen tuloero ennen asumiskustannusten maksamista oli suhteellisen pieni: omistusasunnoissa asuvien kotitalouksien ekvivalentti käytettävissä olevan rahatulon mediaani oli vuonna 2017 noin 12 800 euroa ja vuokra-asunnoissa asuvien 12 200 euroa. Tiedoissa ovat mukana asumistuet. Tulonsiirtoina saadut asumistuet lisäsivät etenkin vuokralla asuvien kotitalouksien tuloja ja kattoivat suuren osan niiden asumiskustannuksista. Vuokra-asunnoissa asuvien suurempien asumiskustannusten takia tuloero asumiskustannusten maksamisen jälkeen oli siten pienituloisten, vuokra-asunnoissa ja omistusasunnoissa asuvien kotitalouksien välillä huomattavasti suurempi kuin niiden maksamista ennen. Asumiskustannusten maksamisen jälkeen pienituloisten, omistusasunnoissa asuvien kotitalouksien mediaanitulo oli 10 000 euroa ja vuokra-asunnoissa asuvien 6 500 euroa, noin 65 prosenttia omistusasunnoissa asuvien mediaanituloista. Kaikkien kotitalouksien asumiskustannusten jälkeiseen mediaanituloon (18 900 euroa) verrattuna oli pienituloisten, omistusasunnoissa asuvien tulotaso tästä noin puolet (53,1 %) ja pienituloisten, vuokralla asuvien kotitalouksien tulotaso noin kolmanneksen (34,5 %). (Kuvio 3.)

Kuvio 3. Pienituloisten kotitalouksien mediaanitulot asunnon hallintasuhteen mukaan vuosina 2002–2017, mediaani, vuoden 2017 hinnoin

Kuvio 3. Pienituloisten kotitalouksien mediaanitulot asunnon hallintasuhteen mukaan vuosina 2002–2017, mediaani, vuoden 2017 hinnoin
Tulokäsitteet: Ekvivalentti käytettävissä olevat rahatulo kotitaloutta kohti ja ekvivalentti käytettävissä olevat rahatulo asumiskustannusten jälkeen kotitaloutta kohti, mediaanitulot. Ekvivalentti tulo on kotitalouden käytettävissä oleva rahatulo jaettuna kotitalouden kulutusyksiköillä.

Lähde: Tulonjakotilasto 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marie Reijo 029 551 2547

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 13.03.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. väestöryhmittäiset tuloerot 2017, 2 Kotitalouksien tulokehitys asunnon hallintasuhteen mukaan: tuloero lähes ennallaan . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2017/03/tjt_2017_03_2019-03-13_kat_002_fi.html