Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 3. Kotitalouksien asumiskustannus- ja asumismenoindikaattoreita asunnon hallintasuhteen ja suuralueen mukaan vuonna 2017

Asunnon
hallintasuhde
Kotitalouksia Koti-
talouden
keski-
koko
Asuin-
pinta-
ala
Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohti Asumis-
kustan-
nusten
tulo-
osuus
Asumis-
menojen
tulo-
osuus
Asumis-
kustan-
nusten
tulo-
osuus
yli
40% 1)
Suuralue Otos Perus-
joukko
  Pl.
asumis-
kustan-
nukset
  Pl.
asumis-
kustan-
nukset
  Lkm Lkm,
1 000
Lkm,
keski-
arvo
m2,
keski-
arvo
€,
keski-
arvo
€,
keski-
arvo
€,
medi-
aani
€,
medi-
aani
%,
mediaani
%,
mediaani
%
Omistusasunnot 7 526 1754,8 2,2 108,4 29 449 26 257 26 132 23 072 10,4 18,2 2,1
Helsinki-Uusimaa 1 888 475,0 2,2 101,7 35 430 31 740 30 936 27 492 9,8 19,7 2,3
- Pääkaupunki-
  seutu
1 161 303,0 2,2 92,9 37 777 34 044 32 854 29 285 9,2 19,7 1,7
- Muu Uusimaa 727 172,0 2,3 117,3 31 296 27 681 28 143 24 383 10,7 19,7 3,5
Etelä-Suomi 1 566 387,1 2,1 110,8 28 001 24 842 24 863 21 814 11,1 18,4 2,8
Länsi-Suomi 2 017 454,5 2,2 111,9 27 557 24 511 25 099 21 943 10,5 17,7 1,9
Pohjois- ja Itä-
Suomi
1 948 427,8 2,3 109,4 26 101 23 277 24 179 21 264 10,2 17,0 1,6
Ahvenanmaa 107 10,3 2,4 128,0 30 468 27 490 29 558 26 315 8,0 13,7 2,1
Vuokra-asunnot 2 138 889,4 1,6 54,4 19 650 13 392 17 580 11 564 26,8 26,8 15,5
Helsinki-Uusimaa 701 287,1 1,7 53,3 22 659 15 537 20 834 14 357 27,8 27,8 18,2
- Pääkaupunki-
  seutu
566 237,0 1,7 52,1 23 083 15 745 21 280 14 718 27,8 27,8 17,3
- Muu Uusimaa 135 50,1 1,6 58,8 20 656 14 552 19 058 12 734 27,0 27,0 22,2
Etelä-Suomi 433 188,5 1,6 55,4 19 135 13 055 17 115 10 942 26,6 26,6 14,9
Länsi-Suomi 509 210,9 1,5 54,8 17 992 12 220 16 663 10 892 25,8 25,8 10,7
Pohjois- ja Itä-
Suomi
474 199,3 1,5 54,4 17 508 11 825 15 909 10 254 26,4 26,4 17,6
Ahvenanmaa 21 3,6 .. 2) .. .. .. .. .. .. .. ..
Kaikki kotitaloudet 9 832 2 713,3 2,0 89,4 26 064 21 783 23 041 18 909 14,5 21,7 6,6
Helsinki-Uusimaa 2 676 794,9 2,0 82,6 30 498 25 407 26 899 21 700 15,5 23,5 8,2
- Pääkaupunki-
  seutu
1 796 566,4 2,0 74,3 31 193 25 771 27 304 21 523 16,5 24,5 8,3
- Muu Uusimaa 880 228,5 2,2 103,4 28 777 24 504 25 841 21 997 13,1 22,1 8,0
Etelä-Suomi 2 035 592,2 1,9 91,5 24 909 20 739 22 047 17 825 15,0 21,7 6,9
Länsi-Suomi 2 552 677,6 2,0 93,0 24 415 20 482 21 635 17 870 13,8 20,9 4,7
Pohjois- ja Itä-
Suomi
2 440 634,6 2,0 91,5 23 301 19 554 21 041 17 909 13,6 20,3 6,6
Ahvenanmaa 129 14,0 2,2 109,9 28 191 24 196 26 861 21 808 10,9 19,1 3,5
1) Kotitalouden varsinaisen asunnon kiinteistövero on luettu käytettävissä olevien rahatulojen sijaan asumiskustannuksiin asumiskustannusten ja -menojen tulo-osuuksissa.
2) .. Tietoa ei ole saatu tai se on liian epävarma esitettäväksi.

Lähde: Tulonjakotilasto 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marie Reijo 029 551 2547

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 13.03.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. väestöryhmittäiset tuloerot 2017, Liitetaulukko 3. Kotitalouksien asumiskustannus- ja asumismenoindikaattoreita asunnon hallintasuhteen ja suuralueen mukaan vuonna 2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2017/03/tjt_2017_03_2019-03-13_tau_003_fi.html