Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 4. Kotitalouksien asumiskustannus- ja asumismenoindikaattoreita kotitalouden elinvaiheen mukaan vuonna 2017

Kotitalouden elinvaihe Kotitalouksia Koti-
talouden
keski-
koko
Asuin-
pinta-
ala
Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohti Asumis-
kustan-
nusten
tulo-
osuus
Asumis-
menojen
tulo-
osuus
Asumis-
kustan-
nusten
tulo-
osuus,
yli
40% 1)
  Otos Perus-
joukko
  Pl.
asumis-
kustan-
nukset
  Pl.
asumis-
kustan-
nukset
  Lkm Lkm,
1 000
Lkm,
keski-
arvo
m2,
keski-
arvo
€,
keski-
arvo
€,
keski-
arvo
€,
medi-
aani
€,
medi-
aani
%,
mediaani
%,
mediaani
%
Yhden hengen taloudet 2 363 1 167,2 1,0 63,4 20 925 15 790 17 960 13 223 22,2 26,7 13,0
- Yhden hengen talous,
   ikä alle 35 v
639 284,5 1,0 45,7 18 336 12 366 16 663 10 244 27,8 30,7 23,5
- Yhden hengen talous,
  ikä 35–64 v
959 431,4 1,0 67,1 24 709 19 379 22 095 16 626 20,2 27,3 9,4
- Yhden hengen talous,
  ikä yli 64 v
765 451,4 1,0 71,0 18 939 14 519 17 015 12 370 21,0 24,0 9,9
Lapsettomat pari t 3 753 815,1 2,0 99,7 31 997 28 197 28 107 24 447 10,7 15,9 1,7
- Lapsettomat parit,
  ikä alle 35 v
483 173,2 2,0 66,6 27 920 22 825 25 929 20 211 18,5 21,5 2,4
- Lapsettomat parit,
  ikä 35–64 v
1 816 328,2 2,0 110,1 38 667 34 897 34 008 30 357 8,8 16,6 1,7
- Lapsettomat parit,
  ikä yli 64 v
1 454 313,7 2,0 107,0 27 269 24 152 23 889 21 108 10,5 12,2 1,3
Parit, joilla lapsia 2 565 477,3 4,0 123,1 28 662 25 417 26 433 23 312 9,6 21,0 1,1
- Parit, joilla lapsia,
  kaikki alle 7 v
652 155,9 3,5 101,1 27 446 23 698 26 307 22 325 11.2 23,2 1,0
- Parit, joilla lapsia,
  nuorin alle 7 v
452 92,4 5,0 129,6 25 579 22 514 23 745 20 885 9,7 22,0 2,5
- Parit, joilla lapsia,
  nuorin 7–12 v
600 112,7 4,0 130,4 31 328 28 103 28 874 25 643 9,0 20,6 0,1
- Parit, joilla lapsia,
  nuorin 13–17 v
399 63,7 3,4 132,9 31 077 28 125 27 776 25 216 8,5 18,7 1,4
- Parit, joilla lapsia,
  sekä alle että yli 18 v
462 52,7 5,0 149,6 29 038 26 570 25 708 23 121 7,5 14,6 0,3
Yksinhuoltajataloudet 304 96,4 2,8 88,6 19 863 14 912 18 083 13 298 18,0 25,4 7,2
Muut taloudet 847 157,3 2,8 126,8 29 376 26 199 27 328 24 635 8,9 13,8 1,8
Kaikki kotitaloudet 9 832 2 713,3 2,0 89,4 26 064 21 783 23 041 18 909 14,5 21,7 6,6
1) Kotitalouden varsinaisen asunnon kiinteistövero on luettu käytettävissä olevien rahatulojen sijaan asumiskustannuksiin asumiskustannusten ja -menojen tulo-osuuksissa.

Lähde: Tulonjakotilasto 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marie Reijo 029 551 2547

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 13.03.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. väestöryhmittäiset tuloerot 2017, Liitetaulukko 4. Kotitalouksien asumiskustannus- ja asumismenoindikaattoreita kotitalouden elinvaiheen mukaan vuonna 2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2017/03/tjt_2017_03_2019-03-13_tau_004_fi.html