Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Liitetaulukko 5. Kotitalouksien asumiskustannus- ja asumismenoindikaattoreita kotitalouden viitehenkilön sosioekonomisen aseman mukaan vuonna 2017

Viitehenkilön
sosioekonominen
asema
Kotitalouksia Koti-
talouden
keski-
koko
Asuin-
pinta-
ala
Käytettävissä oleva rahatulo kulutusyksikköä kohti Asumis-
kustan-
nusten
tulo-
osuus
Asumis-
menojen
tulo-
osuus
Asumis-
kustan-
nusten
tulo-
osuus,
yli
40% 1)
  Otos Perus-
joukko
  Pl.
asumis-
kustan-
nukset
  Pl.
asumis-
kustan-
nukset
  Lkm Lkm,
1 000
Lkm,
keski-
arvo
m2,
keski-
arvo
€,
keski-
arvo
€,
keski-
arvo
€,
medi-
aani
€,
medi-
aani
%,
mediaani
%,
mediaani
%
Ammatissa
toimivat
6 353 1 469,6 2,4 99,7 31 467 27 192 28 005 24 012 11,6 22,0 3,3
Ylemmät
toimihenkilöt
2 021 434,1 2,6 105,7 38 774 34 357 34 863 30 604 9,5 21,7 2,2
Alemmat
toimihenkilöt
1 504 428,3 2,3 89,9 27 588 23 244 26 228 22 180 13,1 23,2 3,5
Työntekijät 1 335 422,7 2,3 88,6 25 923 21 701 25 069 20 737 13,8 21,8 3,0
Maatalousyrittäjät 408 29,3 2,9 173,9 30 877 28 532 26 616 23 939 6,7 9,5 2,3
Muut yrittäjät 1 085 155,2 2,6 126,0 36 948 32 747 29 813 26 223 10,3 20,7 6,8
Ammatissa
toimimattomat
3 479 1 243,7 1,5 77,2 19 679 15 391 17 204 12 849 18,3 21,1 10,6
Eläkeläiset 2 658 919,1 1,5 85,5 21 836 17 892 18 980 15 557 16,0 18,8 6,4
- Ylemmät
  toimihenkilöt
561 132,3 1,6 106,5 31 447 27 336 27 979 24 547 12,4 15,8 5,4
- Alemmat
  toimihenkilöt
768 291,0 1,4 81,0 21 163 16 943 19 411 15 927 16,6 19,6 7,1
- Työntekijät 828 334,6 1,4 75,7 19 029 15 226 17 811 14 169 17,3 20,1 5,9
- Maatalous-
  yrittäjät
203 61,1 1,4 97,0 18 066 15 044 14 871 11 176 14,7 16,6 8,6
- Muut
  yrittäjät
248 72,7 1,6 106,8 24 983 21 345 18 537 15 085 15,1 17,5 4,6
- Muut
  eläkeläiset
50 27,4 1,3 69,8 16 926 12 111 15 140 10 244 17,9 17,9 8,1
Työttömät 412 165,2 1,5 57,2 14 332 9 141 13 634 8 070 22,4 25,4 16,8
Opiskelijat
ja muut
409 159,3 1,6 49,9 12 782 7 450 12 782 7 313 28,9 30,3 28,7
Kaikki kotitaloudet 9 832 2 713,3 2,0 89,4 26 064 21 783 23 041 18 909 14,5 21,7 6,6
1) Kotitalouden varsinaisen asunnon kiinteistövero on luettu käytettävissä olevien rahatulojen sijaan asumiskustannuksiin asumiskustannusten ja -menojen tulo-osuuksissa.

Lähde: Tulonjakotilasto 2017, Tilastokeskus

Lisätietoja: Marie Reijo 029 551 2547

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 13.03.2019

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. väestöryhmittäiset tuloerot 2017, Liitetaulukko 5. Kotitalouksien asumiskustannus- ja asumismenoindikaattoreita kotitalouden viitehenkilön sosioekonomisen aseman mukaan vuonna 2017 . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 2.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tjt/2017/03/tjt_2017_03_2019-03-13_tau_005_fi.html