Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

2. Ahvenanmaan Kumlingen asuntokunnilla hyvä tulokehitys

Tämän julkaisun alussa kuvattiin väestöltään 20 suurimman kunnan tulokehitystä 2010-luvun puolivälistä vuoteen 2018. Ajanjakso alkaa siitä, jolloin monta vuotta jatkunut tulojen heikko kehitysjakso päättyi ja uusi pitkään odotettu paremman tulokehityksen kausi alkoi. Kaksikymmentä väestöltään suurinta kuntaa valittiin tarkasteluun siksi, että niiden merkitys on koko maan talouden kannalta suuri.

Kuviossa 2 on kuvattu asuntokuntien ekvivalentin mediaanitulon reaalikehitystä vuosina 2014-2018 kaikkien kuntien osalta (vrt. julkaisun ensimmäinen kuvio, jossa tarkasteluun oli poimittu 20 väestöltään suurinta kuntaa). Kuvion 2 asetelmaa on rajattu siten, että mukaan tarkasteluun on otettu vain 30 ääripään (15 suurimman ja 15 heikoimman kasvun) kuntaa.

Kuviosta 2 ilmenee hyvin, että yli 10 prosentin reaalikasvuun vuosina 2014-2018 päästiin Ahvenanmaalla Kumlingessa, Oulun seudun Lumijoella ja Etelä-Pohjanmaan Karijoella. Lapin Inarissa, Tervolassa ja Kittilässä asuntokuntien mediaanitulojen kasvu ylitti 8 prosentin rajan. Varsinais-Suomen Oripäässä ja Kustavissa sekä Satakunnan Jämijärvellä päästiin myös yli 8 prosentin kasvulukemiin.

Vaatimattominta tulokehitys on ollut Ahvenanmaan Brändössä ja Eckerössä, sekä Pohjois-Pohjanmaan Merijärvellä ja Keski-Pohjanmaan Kannuksessa, joissa asuntokuntien reaalitulot alenivat vuosina 2014-2018 jonkin verran. Lapin Pelkosenniemellä, Etelä-Karjalan Taipalsaarella, Pirkanmaan Parkanossa, Etelä-Savon Pieksämäellä, Uudenmaan Pukkilassa sekä Vaasassa asuntokuntien vastaava reaalitulojen kasvu jäi alle prosenttiin.

Kuvio 2. Asuntokuntien reaalitulojen muutokset (%) vuosina 2014–2018, 15 suurimman ja heikoimman kasvun kuntaa

Kuvio 2. Asuntokuntien reaalitulojen muutokset (%) vuosina 2014–2018, 15 suurimman ja heikoimman kasvun kuntaa
Tulokäsite: ekvivalentti käytettävissä oleva rahatulo (ml. myyntivoitot) asuntokuntaa kohti, mediaani. Ekvivalentti tulo = asuntokunnan tulo jaettuna sen kulutusyksikköluvulla. Lähde: Tulonjakotilaston kokonaisaineisto

Lähde: Tulonjakotilasto, Tilastokeskus

Lisätietoja: Pekka Ruotsalainen 029 551 2610, toimeentulo.tilastokeskus@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 11.03.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tulonjakotilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=1795-8121. Tulokehitys alueittain 2018, 2. Ahvenanmaan Kumlingen asuntokunnilla hyvä tulokehitys . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 30.5.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tjt/2018/02/tjt_2018_02_2020-03-11_kat_002_fi.html