Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Teollisuusyritysten liikevaihdon kasvu kiihtyi vuoden 2004 viimeisellä neljänneksellä

Teollisuusyritysten liikevaihto oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2004 viimeisellä neljänneksellä lähes 9 prosenttia suurempi kuin vastaavalla ajanjaksolla vuotta aiemmin. Kasvu oli selvästi nopeampaa kuin aiemmilla vuosineljänneksillä. Sekä kotimaan liikevaihto että vienti piristyivät.

Liikevaihdon kasvu voimistui viimeisellä neljänneksellä usealla toimialalla, erityisesti elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksessa, autojen ja perävaunujen valmistuksessa ja metallituotteiden valmistuksessa. Lisäksi metallien jalostuksessa koko vuoden 2004 kestänyt ja kemianteollisuudessa toisella neljänneksellä alkanut nopea kasvu jatkui myös loppuvuonna. Sen sijaan elintarviketeollisuudessa ja tekstiiliteollisuudessa liikevaihdon lasku jatkui.

Liikevaihdon vuosimuutos teollisuuden suurimmilla toimialoilla, kolmen kuukauden keskiarvot, %

 
 
Kolmen kuukauden vuosimuutokset % *
1-3/2004 4-6/2004 7-9/2004 10-12/2004
Teollisuus yhteensä 3,9 4,5 5,6 8,8
- Puu- ja paperiteollisuus 1,3 2,8 3,3 3,7
- Kemianteollisuus 2,2 15,5 21,1 21,5
- Koneiden ja laitteiden valmistus 11,6 10,5 9,2 7,7
- Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistus -6,4 4,6 2,9 14,9
*) Kolmen kuukauden vuosimuutoksessa verrataan kolmen tilastokuukauden arvoja vuodentakaisten vastinkuukausien arvoihin.

 

Vuonna 2004 teollisuuden liikevaihto kasvoi lähes 6 prosenttia vuotta aiemmasta

Vuonna 2004 teollisuuden liikevaihto kasvoi lähes 6 prosenttia vuotta aiemmasta. Vienti kasvoi lähes 7 prosenttia ja kotimaan liikevaihto hieman alle 5 prosenttia vuoteen 2003 verrattuna. Teollisuuden alatoimialoista liikevaihto kasvoi vuonna 2004 eniten metallien jalostuksessa ja kemianteollisuudessa. Ainoastaan energia- ja vesihuollon ja elintarviketeollisuuden toimialoilla liikevaihto laski vuonna 2004. Näilläkin toimialoilla liikevaihto laski vain alle prosentin vuotta aiempaan verrattuna.

Koko teollisuuden ja sen eräiden toimialojen liikevaihdon vuosimuutos vuonna 2004, prosenttia

 

Vuosi 2004 olikin teollisuudelle huomattavasti vuotta 2003 valoisampi lähes jokaisella toimialalla. Vienti kääntyi kasvuun vuoden 2004 alussa ja kotimaan myynti muutamaa kuukautta myöhemmin. Vuonna 2003 koko teollisuuden liikevaihto vielä laski hieman vuoteen 2002 verrattuna.

 

Teollisuuden liikevaihdon kolmen kuukauden liukuva vuosimuutos ja trendi 1/2000-12/2004, 2000=100

Liikevaihdon kasvua tukivat vuonna 2004 sekä tuotannon että tuottajahintojen nousu. Tuotannon kasvu nopeutui jo alkuvuonna, mutta tuottajahinnat kääntyivät kasvuun vasta keväällä. Teollisuuden alatoimialoista tuotannon kasvu tuki liikevaihdon kasvua eniten elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksessa, koneiden ja laitteiden valmistuksessa ja puu- ja paperiteollisuudessa. Sen sijaan kemianteollisuudessa ja metallien jalostuksessa liikevaihdon nopean kasvun takana oli lähinnä voimakas hintojen nousu.

Liikevaihdon, tuotannon ja tuottajahintojen kehitys 1/2001 - 1/2005, kolmen kuukauden liukuvat vuosimuutokset

 

Tilaston kausitasoitusmenetelmä muuttuu

Seuraavassa julkaisussa kausitasoitetut aikasarjat tuotetaan TRAMO/SEATS-menetelmällä tähän saakka käytössä olleen X11-menetelmän sijasta. Eurostatin suosittelema menetelmän vaihto parantaa kausitasoitettujen tietojen laatua ja kansainvälistä vertailtavuutta. Uusi menetelmä poistaa kausivaihtelun vaikutukset aiempaa menetelmää tehokkaammin. Kausitasoitetut sarjat ja trendit, kauppa- tai työpäiväkorjatut sarjat sekä niistä lasketut muutosprosentit muuttuvat hieman aiemmin julkaistuista. Sarjojen tulkinta ei muutu.

Teollisuuden liikevaihtotilasto kuvaa yrityksiä, joiden päätoimiala on teollisuus. Indeksien laskenta perustuu verohallinnon arvonlisäverotietoihin, joita täydennetään Tilastokeskuksen kyselyn aineistolla. Liikevaihtoindeksistä ei tehdä painojulkaisua. Indeksisarjat (alkuperäinen, kausitasoitettu, trendi) löytyvät Internetistä Excel-taulukkoina osoitteesta tilastokeskus.fi/til/tlv/tau.html ja Tilastokeskuksen StatFin-tilastopalvelusta statfin.stat.fi.


Päivitetty 15.3.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Teollisuuden liikevaihtokuvaaja [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-5943. joulukuu 2004, Teollisuusyritysten liikevaihdon kasvu kiihtyi vuoden 2004 viimeisellä neljänneksellä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 3.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/tlv/2004/12/tlv_2004_12_2005-03-15_kat_001.html